Utvider pukkverk ved Forus

NorStone Røyneberg, sentralt beliggende mellom Forus næringsområde og Stavanger lufthavn, utvider pukkverket og sikrer drift i 25 år fremover. Fordelaktig for den store befolkningen i området – og for miljøet.

Det er mye snakk om klimaaspektet i anleggsbransjen, og fokuset er i stor grad rettet mot miljøvennlige anleggsmaskiner. Massehåndtering, som naturligvis også har stor innvirkning på miljøet, snakkes det ikke like mye om. NorStone Røyneberg er det eneste pukkverket sentralt plassert på Stavangerhalvøya, og den kommende utvidelsen vil bety store miljømessige besparelser, ifølge Harald Frafjord, driftssjef ved Norstone Røyneberg.

– Vi har jobbet med denne utvidelsen i ca. fem år, og fikk endelig godkjennelse i fjor. Det var nok delvis på grunn av at det allerede var eksisterende uttak her, samt den gunstige, sentrale beliggenheten midt mellom Stavanger og Sandnes. Alternativet for alle som bor i dette området er å kjøre mye lengre for å hente massene, noe som selvsagt ville gått utover miljøet, sier han.

Annonse

4,5 millioner tonn stein

NorStone Røyneberg, som er eid av tyske Heidelberg Cement Group, har en årlig produksjon på ca. 200 000 tonn stein. Anlegget ble etablert helt på begynnelsen av 1980-tallet, og det er ikke så mye mer stein å hente ut fra det eksisterende området.

SIKRER 25-ÅRS DRIFT: Det nye området (øverst til høyre på bildet) utgjør rundt fire og en halv million tonn stein, som betyr at NorStone Røyneberg er sikret drift de neste 25 årene. (Foto: Jan Kristian Løland).

– Vi har rundt en halv million tonn stein igjen her nå, som ville holdt til to-tre års produksjon. Det nye området utgjør rundt fire og en halv million tonn stein, som betyr at vi er sikret drift de neste 25 årene. Norges årlige forbruk av pukk og grus tilsvarer 13 tonn per innbygger. Folk må med andre ord uansett ha massene, og da er jo kortreist å foretrekke, sier Frafjord.

– Vi er også et godkjent mottak for tippmasser – det eneste i området. Så her kan du både tippe masser og fylle på med pukk, grus og jord. Det betyr last begge veier, noe som gjør det svært miljøvennlig, supplerer salgs- og markedssjef Kjetil Friestad.

Gjenvinning og resirkulering

Hovedtyngden av kundegruppen til NorStone Røyneberg er proffmarkedet, men på grunn av den sentrale beliggenheten har de også en betydelig andel privatsalg.

– I tillegg til egen produksjon av et stort utvalg pukk, grus og singel, tar vi også inn en del varer til privatmarkedet. Som for eksempel dansk strandsingel, kvitsingel fra Mørekysten og strand-/golfsand fra Danmark – produkter som er vanskelig å få tak i andre steder. Her får man alt på ett sted, og alt kan leveres i praktiske big bags, sier Friestad.

VARIERT: I tillegg til egen produksjon av et stort utvalg pukk, grus og singel, tar NorStone Røyneberg også inn en del varer til privatmarkedet. Som for eksempel dansk strandsingel, som bildet viser. (Foto: Runar F. Daler).

– Det grønne skiftet er på full fart inn her. Framtida handler om gjenvinning og resirkulering av masser, vel så mye som uttak av ny stein, og vi har allerede begynt å gjenvinne noe jord og asfalt. Vi planlegger også ladestasjoner for lastebiler på området. For å ta hensyn til lokalmiljøet prøver vi å begrense driften til innenfor normal arbeidstid, og vi har aktiv støvdemping ved hjelp av vannspredere på området.  Så her skal vi sørge for en moderne, effektiv og bærekraftig drift i mange år fremover, avslutter han.