Herbjørn Nilssen i milliard-avtale på Skjelnan

Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen i Tromsø har signert et stort byggetrinn i på Skjelnan. Boligutbygging til milliarder, der grunnarbeidet alene er på 300 millioner.

TROMSØ: I fjor skrev vi om Maskinentreprenør Herbjørn Nilssens lange reise med kjøp og utvikling av boligfeltet på Skjelnan utenfor Tromsø.

Herbjørn Nilssen eier både maskinentreprenørbedriften som bærer hans eget navn og en betydelig andel av utbyggingsselskapet Skjelnan Bolig AS.

Annonse

Da var aktørene godt i gang med infrastruktur til første byggetrinn.

Milliardavtale på bygg

PROSJEKT: Boligområdet Skjelnan strekker seg opp fjellsiden t.v. Tromsø by bak t.h. Bildet er fra februar 2020. (Foto: Jørn Søderholm)

Nå har det store boligprosjektet kommet et godt skritt videre. Det 50 mann store byggentreprenørselskapet NT Entreprenør AS har signert en intensjonsavtale om utvikling og bygging av inntil 480 boliger på Skjelnan.

Det er en avtale som anslås å ha en verdi på omtrent 1,75 milliarder kroner. Før merverdiavgift.

Grunnarbeid til 300 millioner

FOLK: Herbjørn Nilssen (t.h.), her sammen med anleggsleder Pål Robertsen på Skjelnan-anlegget. (Foto: Jørn Søderholm)

Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS har inngått tilsvarende intensjonsavtale for opparbeidelse av tomtene med NT Entreprenør AS. Det grunnarbeidet har alene en verdi av omtrent 300 millioner kroner, før merverdiavgift.

Infrastrukturen for første del av utbyggingen skal Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS ferdigstille nå til høsten.

– Første del av infrastrukturen ferdigstilles i løpet av oktober 2021. Gjennom medeierskapet til prosjektet har vi intensjonsavtale på videre utbygging av infrastrukturen på resterende del av feltet. Det vil si vann, avløp, overvann, veier og lekeplasser til om lag 300 millioner. Utbyggingstiden er beregnet til 10-15 år. Det blir bygget i etapper i forhold til salget, sier Herbjørn Nilssen til Anleggsmaskinen.

Skjelnan ligger i forlengelsen av Kroken bydel nord på fastlandssiden i Tromsø, og her er det planlagt eneboliger, rekkehus, kjedehus og terrassert blokkbebyggelse. Totalt areal som skal bygges er omtrent 60 000 kvadratmeter.