Nilssens lange reise – Skjelnan-prosjektet tar 40 år

Herbjørn Nilssen (66) i Tromsø er i gang med sin største kontrakt noen gang. Og den mest langvarige. I denne lia på Skjelnan ligger det hele 40 år mellom første planlegging og siste skuffetak.

TROMSØ: Herbjørn Nilssen (66) har lang erfaring med infrastruktur og grunnarbeid i boligfeltutbygging i Tromsø.

Nå er han i gang med firmaets største kontrakt noen gang. Og den mest langvarige jobben.

Annonse

– Vi hadde ikke regnet med at det skulle ta 24 år før vi var i gang. Men vi vet at eiendom er en sikker investering på sikt. Med tilflyttingen vi har til Tromsø vil etterspørselen alltid være der. Nå er det godt å være i gang, etter årevis med tenkning og kilovis med mapper. Dette er veldig spennende å være med på.

Det sier Herbjørn Nilssen. Han er en nestor i entreprenørbransjen og MEF i både Tromsø og Nord-Norge.

NNBA-sjefen

Både i hverdagsarbeid og ikke minst gjennom 24 år som «general» og en viktig drivkraft bak Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) som arrangeres hvert tredje år i byen.

Nå har vi møtt ham på brakka på Skjelnan, et prosjekt med utbygging av et større boligfelt som startet opp i fjor høst.

Prosjektet har vært en lang reise for Herbjørn Nilssen selv, og vil være det for firmaet hans i lange tider.

– Vi legger til rette for 700 boenheter. Dette er første byggetrinn. Vi regner med en utbyggingstid på 10-15 år totalt. Kanskje går det 20 år før siste spadetak er tatt. Det er den største kontrakten vi noensinne har hatt, sier Herbjørn Nilssen.

Langvarig prosjekt

PROSJEKT: Boligområdet Skjelnan strekker seg opp fjellsiden t.v. Tromsø by bak t.h. (Foto: Jørn Søderholm)

FOLK: Herbjørn Nilssen (t.h.), her sammen med anleggsleder Pål Robertsen på Skjelnan-anlegget. (Foto: Jørn Søderholm)

Og den mest langvarige, kan vi nok legge til. Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS har vært med på mye boligutbygging i Tromsø gjennom årene.

Mye av det sammen med Peab og andre, lokale byggentreprenører og utbyggere.

De største til nå har vært jobber på opptil 30 mill over to-tre år år. Skjelnan er på 80 millioner i første byggetrinn, og det er bare starten.

Prosjektet er også den mest organisatorisk omfattende jobben firmaet har hatt. Herbjørn Nilssen selv har nemlig vært med på planleggingen av Skjelnan-utbyggingen helt fra reguleringsarbeidet startet i 96.

Det er snart 24 år siden.

– Og dere skal holde på i opp mot 20 år til? Det er langsiktig arbeid…?

– Ja, det har tatt noe lenger tid enn vi håpet i utgangspunktet. Det har vært diverse forhold med kommunen. Det har kommet opp prosjekter som har skjøvet dette bakover i køen, forteller han.

Boligblokker og OL-planer

Den store blokkbebyggelsen på Tomasjordneset, for eksempel. Og Strandkanten. De fikk prioritet foran dette av planleggerne i kommunen.

Så kom OL-planene inn i bildet, og drøyde saksgangen enda mer. Politisk vært positivt hele tida. Men ting har tatt tid i planarbeidet.

– Penger også, vel?

– Åja. Vi har brukt nærmere 20 millioner på prosjektering og planarbeid i Skjelnan utbygging. Vi kjøpte grunn her for 55 millioner ved oppstart i fjor sommer.

Nå er det bygging av infrastruktur til 70 millioner pluss. Vi er oppe i store summer, sier han.

Eierandel i utbyggingsselskap

«Vi» er utbyggingsselskapet Skjelnan Bolig AS, som står for det meste av utbyggingen her. Der har Herbjørn Nilssen en betydelig eierandel, via det samme selskapet som eier maskinentreprenørvirksomheten som bærer hans eget navn.

Organiseringen gjør at risiko og kapitalbehov i en stor og krevende utbygging kan fordeles på flere aktører.

Ved siden av Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS eier Nilssen halvparten av firmaet Troms Hus AS, som er aktøren med eierskap i Skjelnan-prosjektet.

Troms Hus AS har tidligere bygget ut to andre store boligområder med omlag 500 boenheter i Tromsø, helt siden 1994.

Jobb til egne firmaer

– Det dukket opp som en ide mellom oss på infrastruktur, et konsulentselskap som prosjekterer og en trevare- og materialleverandør som en tredje aktør. Det var for å skaffe jobb til våre egne firmaer. Skjelnan kom på bordet kanskje snart. Men vi hadde ikke regnet med at det skulle ta 23-24 år før vi var i gang, humrer Nilssen.

Første byggetrinn på Skjelnan er altså i gang. Her har Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS en entreprise for utbyggingsselskapet på 80 millioner på vei, vann, avløp og lekeplasser i første byggetrinn.

Arbeid med tomter og fellesarealer kommer i tillegg. Akkurat dette første byggetrinnet var ute som en offentlig anskaffelse, fordi kommunen eier nabotomta. Det gjøres en del arbeider for kommunen og i grensesnittet mellom Skjelnan og kommunens grunn.

Fra skole til anleggsbrakke

Maskinentreprenørforetaket har satt opp en seriøs brakkerigg for utbyggingen. Det er en provisorisk skole brukt av Tromsø kommune.

PLASS: Brakkeriggen var et midlertidig skolebygg i «forrige liv». Plasthallen bak er lager og verksted.

Her er det innredet som et moderne kontorbygg, med store rom tavler og tipp-topp forhold i to etasjer på 300 kvadratmeter hver. God plass til de 25 arbeiderne – pluss Herbjørn sjøl – som jobber her.

Etterhvert skal selskapet som skal bygge husene leie seg inn i andre etasje på riggen. Ved siden av er en 30×12 meter Rubb-hall rigget opp som lager og verksted.

Nilssen regner med at maskinentreprenørvirksomheten vil bruke 70-80 prosent av sin 30 mann store kapasitet her på Skjelnan. I første omgang altså i to år, regnet fra 1. oktober i 2019.

«Lenge» til aldersgrensa

Selv har Herbjørn Nilssen holdt på bortimot 44 år i bransjen. Han omtaler seg med stor overbevisning som en ung mann ennå.

66-åringen har jo et helt år igjen til pensjonistaldersgrensa.

– Da har du kanskje planer om å holde på lenge nok til å se Skjelnan ferdig utbygget?

– Nja, he he. Det spørs. Jeg har heldigvis en sønn som jobber i bedriften. Per Ola har vært med i 16 år nå. Sitter i styret i MEF Troms gjør han også, og har stor interesse av dette.

– Det er du glad for, eller?

Bringes videre

– Ja, kjempeglad. Djevelsk glad, faktisk. Når man har holdt på å bakse alle disse årene, så er det godt å se at det bringes videre. Skjelnan er jo en ferdig jobb, selv om det kan komme til å svinge litt, sier han.

GENERASJON: Herbjørn og sønnen Per Ola Nilssen har startet en prosess med generasjonsskifte. (Foto: Jørn Søderholm)

– Nå har dere to års jobb her. Hva skjer etter det?

– Neste fase skal ikke lyses ut. Det er det utbyggingsselskapet som har hånd om alene. Kun dette første trinnet har blitt utlyst på grunn av grensesnitt mot kommunen, som dekker noe av kostnadene. Resten av utbyggingen skal Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS ha. Det er forutsetning med eierskapet. Derfor er eierskapet viktig. Både for oss og for byggentreprenøren som skal føre opp boligene.

Nyttig eierskap

– Eierskapet, er det nødvendig grep for å sikre aktivitet?

– Nja. Vi har vært med på eierskap siden 94, og ser matnytten i det. Det holder en sikker sysselssetting. Det gjør at vi kan ta oss av andre jobber på sommeren og bygge infrastruktur i eget felt på vinteren. Vi har aldri vært med på boligbygging. Kun infrastruktur, der vi har solgt ferdige tomter til byggefirmaer. Nå er vi inne på utbyggingssiden. Det er mer spennende, men innebærer også en risiko i kaptital, sier han.

Herbjørn er selv daglig leder og eier 100 prosent av maskinentreprenørvirksomheten. Eller, for å være mer presis: Han eier 100 prosent av investeringsselskapet, som igjen eier 100 prosent av maskinentreprenøren.

Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS vil bruke rundt 80 prosent av kapasiteten sin på Skjelnan.

Enn så lenge. Han og sønnen Per Ola Nilssen har startet en prosess med generasjonsskifte.

Begynte med kabelgrøfter for Televerket

Herbjørn Nilssen startet sin virksomhet midt på 70-tallet. I 78-79 var han en av tre eiere i AS, og begynte med kabelgrøfter for Tromskraft og Televerket.

– Det var ingen som drev profesjonelt med kabelgrøfter den gangen. Jeg dro til Vannøya vinteren 78-79, for å ta en industritomt. Der ble jeg i fire år. Da skilte vi lag. De andre ble i Tromsø og fortsatte det vi startet med. Jeg flyttet fra Vannøya til Ringvassøya. Der ble jeg 18-19 år, og der kom Per Ola til verden. Vi bodde der til 2000, mens virksomheten ble flyttet til Tromsø i 94. Den gangen med 5-10 ansatte, og vi drev stort sett med infrastruktur. Litt brøyting på vinterne hadde vi også før.

– Men ikke i dag..?

– Nei, det er bare klager å få. Sjelden kake å få hos noen når man driver med brøyting, humrer Herbjørn Nilssen.