Entreprenørmarkedet på vei ut av skyggene

MEF har undersøkt situasjonen blant medlemsbedriftene. Etter et tungt år i 2020 ser det ut til å være en opptur i markedet. Forventningene er større enn på årevis.

– Hovedtendensen er at ting er i ferd med å normalisere seg.

Det sier næringspolitisk rådgiver Tore A. Larsen i MEF. Han er ansvarlig for gjennomføring av MEFs årlige undersøkelse blant medlemmene.

Annonse

Tore Andreas Larsen i MEF.

Her kartlegger man blant annet medlemmenes oppdragsmengde, kapasitet og forventninger til markedet. Situasjonen blant MEF-bedriftene later til å være på opptur etter et tungt år i 2020.

Mer å gjøre – mindre ledig kapasitet

Foreløpige tall viser en tydelig forbedring mot samme tid i fjor.

  • Oppdragsmengde nå: 87 prosent melder om god eller svært god oppdragsmengde (2020: 77 prosent).
  • Oppdragsmengde seks måneder framover: 68 prosent melder om god eller svært god (2020: 59 prosent).
  • Ledig kapasitet: 66 prosent melder om ledig kapasitet til nye oppdrag neste seks måneder (2020: 75 prosent).

MEFs medlemsbedrifter har altså flere oppdrag og mindre ledig kapasitet enn på samme tid i fjor. Undersøkelsen viser at bedriftenes forventninger til egen lønnsomhet, omsetning og sysselsetting er økende.

Solid opptur

– For 2020 som helhet var MEFs forventningsindeks negativ for første gang noensinne. Nå er forventningene på samme nivå som de var i 2017. Det ser dermed ut som en en solid opptur, sier Larsen.

Han understreker at dette er foreløpige tall. Undersøkelsen løper ut juni, og en endelig analyse vil være klar etter sommerferien.

MEF melder også om «en del andre ting» i undersøkelsen som viser interessante tendenser. Det lover Tore A. Larsen og MEF å komme nærmere tilbake til når de endelige tallene fra undersøkelsen skal presenteres etter sommerferien.