Det blir Loendagene til høsten

Anleggsmessen Loendagene blir arrangert til høsten. Komiteen vil se an situasjonen med smitte og vaksinasjon, men sikter på å invitere til de 41. Loendagene.

– Situasjonen med smitte og vaksinasjon er fortsatt usikker. Men vi legger til grunn at vi har ett bedre beslutningsgrunnlag for dette i august.

Det sier regionsjefene Paul Olaf Baraas i MEF region vest og Øyvind Bergset i MEF region midt.

Annonse

Uttalelsen sender de to ut på vegne av arrangementskomiteen bak Loendagene. Etter lang tids usikkerhet har komiteen nå bestemt seg for at Loendagene 2021 skal gjennomføres helgen 24.26. september.

Forbehold om smitte og vaksinasjon

Alexander Åsnes og Håkon Høyvik i Åsnes Graveservice
fra Askvoll titter på en Cat 320 Next Gen på
Loendagene 2018. (Foto: Jørn Søderholm)

Eller nesten bestemt seg, i alle fall. Komiteen har måttet ta forbehold om at utviklingen med smitte og vaksine fortsatt går i riktig retning etter sommerferien.

I august må det tas en endelig beslutning.

– Komiteen for Loendagene 2021 har i lys av situasjonen med covid-19 kommet frem til at man ønsker å invitere til Loendager i 2021, under forutsetning at vi kan avlyse arrangementet i medio august. Situasjonen med smitte og vaksinasjon er fortsatt usikker. Men vi legger til grunn at vi har ett bedre beslutningsgrunnlag for dette i august. Smittevern og anbefalinger og pålegg fra myndighetene vil bli ivaretatt, sier Baraas og Bergset på vegne av komiteen.

Loendagene for 41. gang

Under disse forutsetninger ønsker Maskinentreprenørenes Forbunds fylkesavdelinger i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal å legge til rette for at Loendagene gjennomføres i helgen 24. – 26. september.

Det blir den 41. gangen avdelingene inviterer besøkende og utstillere til Loen. I fjor måtte det avlyses, og brøt dermed den til da sammenhengende rekken av årlige arrangement på Hotell Alexandra i Loen i Stryn.

Program, fagseminar og opplegg vil en komme tilbake til. Komiteen legger til grunn tidligere års ramme og opplegg for gjennomføringen.