Sandhaug overtar Multimaskin

Kun to uker etter at Multimaskin AS måtte melde oppbud, er det klart at opplandsfirmaet Sandhaug AS overtar boet.

Sandhaug, med adresse Hunndalen, er allerede en betydelig aktør innen det samme markedet som Multimaskin AS opererte i, som redskapsbærere, feiemaskiner og utstyr til veivedlikehold.

– I tillegg til å overta boet så overtar vi også leiekontrakten for lokalene her i Oslo. Dermed kunne vi åpne dørene for videre drift av Multimaskin AS allerede 14 dager etter driften måtte stanse, sier eier og direktør Rune Sandhaug i en pressemelding.

Annonse

I dialog med flere leverandører

Sandhaug AS har i dag en rekke produkter og leverandører i sin portefølje, som for eksempel Lundberg redskapsbærere, Val’Air feiemaskiner og Pome veivedlikeholdsredskaper. Disse vil nå bli å finne hos Multimaskin, i tillegg til flere av produktene Multimaskin tidligere hadde.

– Vi er allerede i dialog med flere leverandører og regner med en rask avklaring, sier Rune Sandhaug. Vi ønsker å sikre en kontinuitet i overgangen til «nye Multimaskin». Derfor vil også flere av de tidligere ansatte bli med videre.

– Vi vet at service og tilgang er viktig for både Multimaskin og Sandhaugs kunder. Derfor vil vi prioritere arbeidet med å få dette på plass. Som tidligere importør og forhandler av bl.a. Wille redskapsbærere, har Multimaskin opparbeidet seg en unik kompetanse på service og vedlikehold av redskapsbærere, en erfaring vi ønsker å videreføre til beste for nye og gamle kunder. Vi har allerede ansatt to mekanikere, og er i dialog med aktuelle personer med tanke på reservedeler og salg, avslutter Rune Sandhaug.

– På vegne av kunder, ansatte og leverandører er jeg glad for at Sandhaug kom raskt på banen, og at mange av Multimaskins produkter fortsatt er representert i Norge, sier Ole Kristian Svads, tidligere eier og daglig leder av Multimaskin AS.