Strengere tank-krav til HVO enn vanlig fossil anleggsdiesel

Miljøvennlige HVO100 har strengere krav til tanker enn vanlig fossil anleggsdiesel. Du kan (antakelig) ikke bruke den gamle dieseltanken til å lagre fossilfri HVO100 biodiesel. Knut Evant i Vera Tank har fått en viktig klargjøring fra Miljødirektoratet. Det tok tre år.

HVO100 er klassifisert som «farlige kjemikalier». Derfor gjelder Tankforskriftens krav til oppsamling og varsling allerede fra to kubikkmeter.

Anleggsdiesel er klassifisert som «petroleumsprodukt». Der gjelder kravene først fra ti kubikkmeter.

Annonse

Strengere krav til tank for HVO

Det er altså strengere krav til tank for HVO100 enn for vanlig anleggsdiesel. Selv om HVO100 er mer miljøvennlig.

– Ja, det er overraskende. Vi tenker på HVO100 som noe miljøvennlig. Da er det leit at det skal ha en problematisk effekt på grunn av en formell klassifisering.

Det sier teknisk leder Knut Evant i Vera Tank.

Mens vi venter på at maskiner og utstyr skal bli elektriske og utslippsfrie er HVO100 biodiesel en nødvendig nøkkel til de fossilfrie anleggsplassene stadig flere oppdragsgivere ønsker seg.

Egentlig er det såre enkelt: De aller fleste maskiner kan kjøres på HVO100 biodiesel, uten tilpasninger eller andre tiltak. Det er bare å fylle tanken med HVO, så kjører du fossilfritt i morgen den dag.

Om du skal lagre drivstoff til eget utstyr ute på jobben er det ett ekstra hensyn å ta.

Tank på fossilfri anleggsplass

Dersom HVO biodrivstoff skal erstatte anleggsdiesel så vil det gi økte drivstoffkostnader tilsvarende 18,7 milliarder kroner fram mot 2030, ifølge MEFs beregninger. (Foto: Jørn Søderholm).

Dersom HVO biodrivstoff skal erstatte anleggsdiesel så vil det gi økte drivstoffkostnader tilsvarende 18,7 milliarder kroner fram mot 2030, ifølge MEFs beregninger. (Foto: Jørn Søderholm).

Mange entreprenører foretrekker å ha en eller flere mindre tanker ute på jobben til å lagre diesel til utstyret som brukes. Gjerne litt større enn småtankene man har bakpå pickupen, men ikke så store at tankforskriften slår inn med strengere krav.

Der går grensen ved ti kubikkmeter. Eller 10 000 liter, om du vil. Trekubikkkere er ganske vanlig, og kan være hendige lagringstanker for opptil 3 000 liter diesel.

Hvis du skal jobbe på en fossilfri anleggsplass og har en dieseltank mellom 2 000 og 10 000 liter, så må du følge med nå. Det er nemlig ikke sikkert du kan bruke den tanken til HVO100 biodiesel. Selv om den fungerer brillefint og er godkjent til anleggsdiesel.

– CLP-klassifisert biodiesel omfattes av Tankforskriften ved lagring over to kubikkmeter. Det gjelder alle krav, inkludert oppsamling. Det er et farlig kjemikalie, men ikke et petroleumsprodukt, skriver Miljødirektoratet i en epost til Vera Tank AS i oktober i fjor.

Jaha. Hva betyr det?

Tankforskriften

Forurensningsforskriftens kapittel 18 – forenklet kalt Tankforskriften – regulerer lagring av petroleum og farlige kjemikalier i tank.

– For dieseltanker gjelder Tankforskriften først fra ti kubikkmeter. Diesel er et petroleumsprodukt. For «farlige kjemikalier» gjelder forskriften fra to kubikkmeter. HVO100 biodiesel er et farlig stoff. Men det er ikke et petroleumsprodukt, sier Knut Evant i Vera Tank.

Det høres teknisk og litt vanskelig ut, men det har ganske store konsekvenser om du skal kjøre på HVO på en fossilfri anleggsplass.

– Ja, det har kjempekonsekvenser! Det er plutselig et udiskutabelt krav om oppsamling på alle dieseltanker fra to kubikkmeter. Krav som egentlig er tiltenkt større lagringstanker må plutselig etableres også på småtanker, sier han.

Har du en dieseltank mellom 2 000 og 10 000 liter og skal bruke den til HVO100 på en jobb? Da må den oppfylle kravene i tankforskriften.

Krav til tank

Det betyr blant annet at den må ha:

  • Dobbeltvegg eller en annen form for oppsamling av evt søl
  • Overfyllingsvern og varsel ved evt overfylling

Det kommer litt an på type tank du har. Forskriften gjelder stasjonære tanker, ikke mobile tanker. Men mange flytter med seg stasjonære tanker til lagring ute på anlegg. De bare må flyttes dit tomme.

ADR-godkjente mobile tanker er ikke berørt.

Også Autodiesel

Miljødirektoratet presiserer et par ting som også er viktig i dette bildet:

1. Det ikke gjelder biodiesel av første generasjon, kun andre generasjon biodrivstoff HVO100. Første generasjons biodiesel er lite brukt på maskiner.
2. Det skjerpede kravet til lagringstank gjelder også der HVO100 er blandet sammen med fossil diesel. Uansett blandingsforhold. Inkludert Autodiesel, som brukes lastebil og dieselbil på vei. Er det HVO100 innblandet, så gjelder de strengere tank-kravene.

Denne oppklaringen har ikke blitt offentliggjort eller lansert noe sted. Ei heller kommet ut som noe dokument. Den har derimot kommet som en relativt beskjeden besvarelse av spørsmål fra Vera Tank til Miljødirektoratet.

Og det har tatt sin tid: Spørsmålen ble sendt fra Vera Tank til Miljødirektoratet i desember 2017, og besvart besvart fra Miljødirektoratet i oktober 2020.

Vil ha bio i anleggsdiesel

Pr i dag er anleggsdiesel ikke innblandet biodiesel, som Autodiesel er til bruk på vei. Det kan det fort bli en endring på.

Regjeringen vil nemlig som en del av en handlingsplan for grønnere veianlegg innføre et krav om innblanding av biodiesel i anleggsdiesel fra 2022. Andelen skal økes gradvis fram mot 2030.

Så snart det er blandet én eneste liter biodiesel inn i anleggsdieselen slår kravene du har lest om her inn. Drivstoffet skifter klassifisering fra «petroleum» til «farlige kjemikalier», og må lagres på tanker som tilfredsstiller kravene for det.