Gullgraving i viktig vei-databank: NVDB

Flere vei-eiere og autonome kjøretøyer stiller nye krav til Nasjonal vegdatabank – NVDB. Hva betyr det for de som skal hente ut eller legge inn data i kart og prosjekter? BA-Nettverket inviterer til å bli kjent med den vei- og datatekniske skattekisten NVDB.

– Nesten 100 deltakere i første runde. Det er en overveldende interesse. Jeg er kjempefornøyd, sier Inger Hokstad.

Hun er leder i BA-Nettverket, et nettverk av fagfolk som jobber med dataflyt innen bygg og anlegg.

Annonse

Et nettverk som i snart 20 år har samlet alt fra entreprenører og rådgivere, til landmålere programvareutviklere og byggherrer for å rive ned tradisjonelle barrierer, bedre dataflyt og skape tillit på tvers av virksomheter, organisasjoner og fag.

Viktig database

Nå i vår arrangerer BA-nettverket en serie åpne, digitale nettverkstreff om Nasjonal vegdatabank. Eller NVDB, som den viktige databasen ofte omtales som. Informasjon i NVDB brukes blant annet i prosjektering og drift av veier.

– Vi ser på hvordan den kan brukes smartere, enklere og mer effektivt. BA-Nettverket ønsker å bidra til et entusiastisk, hyggelig og mangfoldig brukermiljø rundt NVDB, sier Hokstad.

Første runde ble arrangert på Teams 25. mars, og samlet da 95 deltakere. Neste runde er rett etter påske, 8. april.

NVDB endres til fremtiden

Hogstad er altså fornøyd med en så stor interesse i første runde. Men ikke særlig overrasket.

NVDB er nemlig svært aktuelt nå.

– Hvorfor det?

– Flere ting gjør at dette er spesielt interessant nå. Ansvar for vegbygging og drift/vedlikehold er fordelt på flere vegeiere. SVV-utviklede løsninger for NVDB fases ut. NVDB skal rigges for fremtiden, blant annet med autonome kjøretøyer. Dette betyr at mange vil få nye ting å forholde seg til, sier Inger Hokstad i BA-Nettverket.

NVDB – Nasjonal vegdatabank – er en database med sanntids-oppdatert informasjon fra statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger. Databasen forvaltes av Statens Vegvesen.

Informasjon om vei i sanntid

Den inneholder blant annet data om vegnettets geometri, topologi og en detaljert oversikt over utstyr langs vegen. Men du finner også informasjon om alt fra hvordan det enkelte stykke veg er drenert, til levende oppdateringer av trafikkmengder og hvordan eventuelle ulykker påvirker trafikken på en gitt strekning.

Alt i sanntid.

Informasjon fra NVDB er gjort tilgjengelig under «Norsk lisens for offentlige data» og kan av den grunn brukes til ethvert formål og i en enhver sammenheng, dog med enkelte begrensninger. BA-Nettverket jobber for at flere skal få kunnskap til å bruke NVDB i større utstrekning.

– NVDB er en utrolig anvendelig og rik database. Bare fantasien setter grenser for hva den kan benyttes til. Av den grunn syns vi det er på sin plass å dykke ned i den skattekisten NVDB faktisk er, sier hun.

Nyttig i samferdselsprosjekter

Hokstad er av den oppfatning at entreprenører – og alle andre – som arbeider for Statens vegvesen, Nye veier, kommuner og fylkeskommuner har behov for den type detaljerte data om våre veger som NVDB tilbyr. Men de har også plikt til å levere data inn til NVDB. Det betyr at flere aktører vil komme på banen og tilby løsninger.

–BA-Nettverket er derfor glade for å tilby denne serien med åpne nettverkstreff med fokus på NVDB, tilhørende tjenester og tredjeparts-applikasjoner som har koblet seg på, sier Hokstad.

Ikke alle er like oppdatert på verken hva NVDB faktisk er, eller hvilken tilgjengelighet, nytteverdi eller de mange formålene databasen i dag fyller.

Viktigste først

Derfor mener hun det er naturlig å fokusere på det elementære først:

  • Hva er egentlig NVDB?
  • Hvordan hente ut og laste opp data til NVDB?

RigelMap med en ny og spennende modul for registrering og redigering av NVBD objekter i felt og på kontoret.

Terratec’s innsynsløsning Mapspace lar deg jobbe tett integrert mot NVDB.

– Den 8. april vi vi få høre mer om innholdet i NVDB fra Statens vegvesen ved Jan Kristian Jensen. Vi vil også få live presentasjoner av et par løsninger. Vi vil også få en liten smak på hvilken informasjon som finnes for vegutstyr i NRF-databasen, og vi skal diskutere om automatisk henting av informasjon derfra kan være nyttig i fremtiden, sier hun.

På det digitale treffet etter påske skal Kim Willem van Woensel Kooy presentere Terratecs innsynsløsning Mapspace, som lar deg jobbe tett integrert mot NVDB. Dessuten skal Stian Simensen vise Geonords RigelMap-løsning for NVDB-integrering.

Nettverksmøtet 8.april er åpent for alle, og gratis for medlemmer i BA-Nettverket, samarbeidspartnere, kommuner og fylkeskommuner. Her er mer info og påmelding. Presentasjonene fra første «runde», i slutten av mars, finner du her.