Multiconsults bore-båt tråler Porsgrunnselva. (Foto: Eigil Haugen).

Går i dybden i Porsgrunnselva

Skal den nye rv. 36 gjennom Porsgrunn passere over eller under Porsgrunnselva? Det vil 54 grunnboringer fra båt gi svar på.

Multiconsults spesialbåt har i starten av mars trålet Porsgrunnselva på en halvannen kilometer lang strekning fra Frednes til Strømtangskjæret.

Boret mer enn 100 meter

– Vi jakter svar på hvilke grunnforhold som skjuler seg under bunnen av Porsgrunnselva, forteller geotekniker i Statens vegvesen, Eigil Haugen i en pressemelding.

Annonse

På den aktuelle strekningen varierer dybden i Porsgrunnselva fra en til 30 meter. Under elvebunnen varierer forholdene fra fjell og forkastninger til løsmasser, grus og leire. Enkelte steder er det boret dypere enn 100 meter uten å komme til fast grunn.

Fra venstre: Eigil Haugen (SVV), Geir K Andersen og Dag Ruben Rivåg (Multiconsult). (Foto: Statens vegvesen).

– Det står igjen å analysere resultatene av prøveboringene, men så langt kan vi si at det under bunnen av Porsgrunnselva skjuler seg en svært spennende og variert geologi, forteller Eigil Haugen.

Tunnel eller bru?

Statens vegvesen, ved prosjektet rv. 36 Kryss E18–Skyggestein, undersøker hvordan ny vei kan krysse Porsgrunnselva. Det vurderes tunnel i fjellet, tunnel i løsmassene eller bru over elva. Fortsatt holdes alle muligheter åpne.

Foruten de omfattende boringene i Porsgrunnselva pågår det også geotekniske undersøkelser en rekke steder i planområdet. Undersøkelsene i planområdet ventes å være ferdig sommeren 2021.

Disse borene skal avdekke hva som skjuler seg under bunnen av Porsgrunnselva. (Foto: Eigil Haugen).