Behold kontroll med Equipment Control

Som eier må du ha oversikt over kostbart utstyr. Som arbeidsgiver må du holde maskiner og utstyr i god stand. Telematikkløsningen ABAX Equipment Control hjelper til med oversikt og kontroll. (Annonse for ABAX)

Visste du at det ifølge Arbeidstilsynet er arbeidsgivers ansvar å holde maskiner og utstyr i god stand? Telematikk hjelper deg å ta bedre vare på bedriftens kostbare utstyr.

Med ABAX Equipment Control sporingsenhet får du god oversikt over lokasjon, bruk og kommende vedlikehold.

Annonse

På vakt for deg døgnet rundt

ABAX Equipment Control er en kostnadseffektiv løsning som er på vakt for deg 24-7.
Med elektronisk oppfølging av maskinparken er det enkelt å holde oversikt og kontroll til alle døgnets tider.

Så lenge du har nettilgang er alle bedriftens eiendeler tilgjengelig i kartet på mobil eller PC, også når byggeplassen er stengt for helg, ferie eller står tom på grunn av smitte.

Fakturer rett antall timer til kunde

ABAX sporingsenhet  gir deg mange nyttige opplysninger i tillegg til posisjon – sånn som å følge med på når og hvordan verktøy og maskiner brukes på byggeplassen.

Ved å utnytte tjenesten maksimalt får du tilgang til brukervennlige rapporter som gjør det enkelt å se faktiske timer brukt i oppdrag.

Motta SMS hvis utstyr er utenfor området

Hadde det ikke vært praktisk å motta et varsel når maskinene er på vei ut av et område du har definert, såkalt Geofence?

Du velger selv om du ønsker å bli varslet på e-post eller SMS. Du får beskjed dersom utstyr blir flyttet, eller benyttes ureglementert.

Les om GeoFence her

Antall timer brukt i området er også verdt å se på når du skal fakturere kunde. Her er det mye timer å hente og skaper er godt grunnlag for en faktura.

Telematikk kan vise enhetenes tidspunkt for innkjøring og utkjøring i området, og i tillegg viser rapporten totale timer maskinen har vært i området samt når maskinen var på forrige besøk.

Planlegg vedlikehold og service

Visste du at det er arbeidsgivers ansvar å holde maskiner og utstyr i god stand ifølge Arbeidstilsynet?

«Maskiner som blir brukte på arbeidsplassen, skal vere sikre i bruk. Maskiner er regulerte i fleire regelverk, og både arbeidsgivar og maskinprodusent har ansvar og plikter.

Arbeidgiver er pliktig i å:

  • sørge for at maskinene som blir brukt i virksomheten er konstruerte for sikker bruk og har nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstakerne er verna mot skader
  • sikre at arbeidsutstyret som blir brukt, er i samsvar med forskriftskravene til den aktuelle typen maskin
  • sørge for at arbeidstakerne får opplæring og informasjon om maskinene
  • sørge for kontroll og vedlikehold

Kan bli kostbart

I tillegg til å være en en risiko for dine ansatte, kan slurv med vedlikehold bli dyrt i tap av arbeidstimer når maskinene eventuelt blir stående i påvente av nødvendig reparasjoner.

Med maskiner spredt over store områder kan god logistikk føre til færre turer frem og tilbake til verkstedet med maskin eller servicebil, og mye tid blir spart.

Ved manglende service kan i tillegg garantien opphøre, noe som kan føre til potensielt høye utgifter. Du kan selv velge frekvensen på vedlikeholds varselet og når du ønsker  påminnelsen.

Oppgi antallet timer brukt, og du vil bli varslet om at dine maskiner skulle trenge nye deler eller om det er på tide å planlegge en service.

10 minutter med leting etter utstyr per dag tilsvarer 38 timer årlig!
ABAX

Sporing av mindre verktøy og utstyr

Med ABAX Mini vet du alltid den siste posisjonen til håndholdt verktøy og mindre utstyr som slagdriller, vinkelslipere, kapp- og gjærsager, hydraulisk utstyr og betongblandere.

Enhetene vil dukke opp sammen med de større maskinene og du får full oversikt i ett og samme kart. Trolig blir det slutt på letingen som dine ansatte trolig bruker mye unødvendig tid på.

Kontaktperson i ABAX er Ola Stormoen.

Er tiden inne for å få kontroll på maskiner og utstyr?

Ta en uforpliktende prat med vår spesialist Ola Stormoen. tlf: 94826380 eller epost: ola.stormoen@abax.no.

Eller besøk våre sider: https://www.abax.com/no/utstyrskontroll