Her kommer forbudet mot fossil diesel i byggvarme

Dieselfyring i byggvarme blir forbudt i 2022. Det er første skritt på veien mot en helt fossilfri bygg- og anleggssektor allerede i 2025.

At bygg- og anleggsbransjen blir dyttet i en mer miljøvennlig retning bør være velkjent nå. CO2-utslippene skal ned. Sist skrev vi om det her. 

I første omgang skal vi bli fossilfri. Det vil i praksis si at den vanlige dieselen skal erstattes med biodiesel, men at vi fortsatt altså baserer oss på mye dieseldrevet utstyr.

Annonse

Fra fossilfritt til utslippsfritt

Neste skritt blir utslippsfritt utstyr. Det vil si elektrisk eller hydrogendrevet. Her må det skje mye på markedet før vi har tilgjengelig utstyr til å få gjort jobben.

Nå kommer det første konkrete forbudet mot bruk av fossil, «vanlig» diesel i sektoren.

Fossilforbud i bygg

Dette gjelder byggvarme der dieseldrevne aggregater blir brukt tørking og oppvarming av bygg under oppføring. Regjeringen har innført et forbud mot bruk av mineralolje til dette, med virkning fra 1. januar 2022.

Det forbudet alene er ventet å redusere utslipp av klimagasser med 80 000 tonn pr år. Forbudet vil ikke gjelde bygg som skal beskyttes mot skader etter flom eller lekkasjer.

– Det finnes flere alternativer til mineralolje i byggvarme. For eksempel fjernvarme, elektrisitet og biobrensel, opplyser Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Bidra til utviklingen

– De siste årene har stadig flere i byggebransjen tatt i bruk klimavennlige alternativer, som fjernvarme, elektrisitet eller biobrensel. Et forbud mot mineralolje vil bidra ytterligere til omstillingen fra fossil til fornybar byggvarme, sier miljødirektør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Dette forbudet gjelder altså byggvarme, og har liten direkte relevans for anleggssektoren. Men om du skulle vedde på at det kommer tilsvarende eller lignende forbud for anleggsplasser, så vil du nok få miserabelt lave odds.