Vil ha mer fossilfritt – gjør vanlig diesel dyrere

Regjeringen vil ha fossilfrie og utslippsfrie anlegg. Har ingen planer om å gjøre HVO-diesel og annet biodrivstoff billigere. I stedet skal fossil diesel bli dyrere gjennom høyere avgift.

Regjeringen la nylig fram en handlingsplan som skal gi landet flere fossilfrie – og etterhvert utslippsfrie – anleggsplasser.

Handlingsplanen inneholder en rekke tiltak, med blant annet ambisjoner om å få opp pilotprosjekter på fossilfritt.

Annonse

Økt innblanding av biodrivstoff er et av virkemidlene.

Det meste av dagens maskiner og lastebiler kan allerede i dag gå på ren fornybar HVO-diesel. Mange bruker dette, der det er påkrevet fra oppdragsgivers side.

Billigere fornybar diesel

HVO-diesel koster en del mer enn vanlig diesel. Da vil kanskje regjeringen gjøre HVO-diesel billigere, for å nå mål om fossilfrie anlegg? Kanskje til og med gjøre noe for å styrke en stedvis anstrengt tilgang på HVO?

Nei.

Dieselfylling, HVO. (Foto Jørn Søderholm)

Regjeringen har ingen planer om å gjøre HVO-diesel og annet biodrivstoff billigere. Den vil derimot gjøre konvensjonelt, fossilt drivstoff dyrere. Dette skal skje gjennom økt CO2-avgift. Biodrivstoff får ikke den samme økningen, og skal dermed bli mer konkurransedyktig.

Begrenset tilgang på biodrivstoff anser ikke regjeringen som et problem.

– Flere nullutslippsbiler på veiene gjør at drivstoffsalget er fallende. Dette gir rom for å allokere biodrivstoff til andre deler av transportsektoren, uten at det totale volumet nødvendigvis øker. Økt etterspørsel etter bærekraftig biodrivstoff vil gjøre det mer lønnsomt å produsere slikt drivstoff. Global produksjon av avansert biodrivstoff er ventet å bli tredoblet innen 2025, sier statssekretær Anders Tyvand i Samferdselsdepartementet.

– Stor usikkerhet

Hvor konkurransedyktig biodrivstoff faktisk blir, mener han avhenger av prisutviklingen på både biodrivstoff og fossilt drivstoff.

Anders Tyvand, statssekretær i Samferdselsdepartementet.

– Det er derfor stor usikkerhet knyttet til dette i dag. Regjeringen vil vurdere og eventuelt justere omsetningskravene for biodrivstoff med to års intervall. I disse vurderingene vil vi følge markedet for biodrivstoff tett, sier Tyvand.

Massehåndtering

– Hva med massehåndtering, da? Tiltak for å redusere behovet for transport og håndtering kan større innvirkning på utslipp enn hvilken type energi utstyret i arbeidet kjøres på. Det er mindre utslipp av at massen kjøres kortere vei enn om det kjøres lang vei med noen prosent mer bio i dieselen. Hvorfor inneholder handlingsplanen ingenting om massehåndtering og føringer for kommunenes planarbeid når det gjelder massehåndtering?

– I handlingsplanen skriver vi at regjeringen vil vurdere virkemidler for effektiv massehåndtering. Dette vil kunne redusere transportbehovet på og rundt anleggsplassene, og i tillegg redusere kostnader til massetransport, sier Tyvand.

Han minner om at utslippforbundet med transport av overskuddsmasse fra anleggsplasser i transportsektoren utgjør en vesentlig del av utslippene knyttet til anleggsvirksomhet.

– En egen direktoratsgruppe, ledet av Miljødirektoratet, skal vurdere tiltak og virkemidler for effektiv håndtering av ikke-forurensede overskuddsmasser. Rapporten fra denne gruppen blir etter planen klar i år, sier Tyvand.

CO2-avgift gir flere maskiner uten utslipp

Statssekretæren mener flere av tiltakene i planen vil støtte opp under introduksjon av nullutslipps maskiner og kjøretøy til bruk på anlegg. Også her er høyere CO2-avgift det viktigste virkemiddelet.

Altså at regjeringen vil gjøre det dyrere å bruke dieseldrevet utstyr, ikke billigere å bruke utslippsfritt.

– Fossilfrie og utslippsfrie maskiner og kjøretøy på anleggsplasser blir mer konkurransedyktige sammenlignet med fossile løsninger. Pilotprosjekter kan bidra til raskere utvikling og utprøving av nye løsninger i en tidlig fase, sier statssekretæren.

Regjeringen mener støtte til pilot- og demonstrasjonsprosjekter kan få aktørene i bransjen til å akseptere større usikkerhet, og få avlastet deler av den økonomiske og teknologiske risikoen.

– Pilotprosjekter kan bidra til at kostnaden ved å ta i bruk lav- og nullutslippsløsninger på anleggsplasser i transportsektoren på sikt går ned. Blant annet gjennom systematisk kunnskap om hvordan denne teknologien helst bør tas i bruk, sier han.