Open-S er en bra løsning for maskineieren og bransjen

Rototilt-direktør Anders Jonsson og Steelwrist-direktør Stefan Stockhaus svarer på Oilquick-kommentar.

Dette er en kommentarartikkel. Innholdet representerer skribentenes meninger, og er ikke et uttrykk for redaksjonens syn. Artikkelen er et svar på denne artikkelen.

Av Anders Jonsson (adm dir i Rototilt) og Stefan Stockhaus (adm dir i Steelwrist)

Annonse

Vi vil gjøre noen viktige presiseringer omkring Open-S og møte kommentarer fra blant annet Åke Soneruds åpne brev.

På 90-tallet sto entreprenørbransjen foran en tøff utfordring da ulike leverandørers produkter gled lengre og lengre fra hverandre, og redskap og fester ikke passet sammen. Den gangen tok ulike produsenter initiativ til å utvikle S-standarden for å skape kompatibilitet mellom redskap, hurtigfester og tiltrotatorer.

Ukompatible automatiske systemer

Per Väppling och Anders Jonsson i Rototilt group.

Per Väppling och Anders Jonsson (t.h.)i Rototilt group.

Stefan Stockhaus, adm.dir. i Steelwrist AB.

I dag står bransjen i prinsippet foran den samme utfordringen. Helautomatiske systemer er ikke kompatible. Det får kundene ta konsekvensene av.

Open-S er basert på den allerede etablerte og åpne S-standarden. Det er ikke en standard for spesifikke selskaper eller lukkede partnerprogrammer. I den nyeste revisjonen av S-standarden fra 2011 står det dessuten at standarden skal «ha en design som muliggjør en framtidig innbygging av helautomatiske system for kobling av hydraulikkslanger og el-kabler». Open-S er således helt på linje med tanken bak den opprinnelige S-standarden.

Open-S er utviklet med tanke på forhandlerne og maskineierne. Kunder har ulike behov. Vi mener det er viktig at kunden har en valgmulighet, og slipper å bli innelåst i en løsning spesifikk for ett selskap.

Derfor er Open-S åpen

Dette er selve årsaken til at Open-S er åpen. Allerede i dag har vi andre produsenter som har søkt om medlemskap.

Ettersom vi har blitt enige om hvordan produktene skal kobles sammen, kan kundene fritt velge i sortimentet hos produsenter som inngår i standarden. Det blir tydeligere for kunden hva som passer sammen og hvilke garantier som gjelder. Vi fortsetter å ta fullt ansvar for våre respektive produkter. Gjennom å samarbeide kan vi fokusere på å unngå feil, og finne bedre tekniske løsninger. Da får vi også mer plass til nye innovasjoner.

Viktige spørsmål i utviklingen av Open-S er naturligvis kompatibilitet og sikkerhet. Derfor sørger vi for at tiltrotator og redskap passer sammen med kundens valg av utstyr.

God kvalitet

Medlemmer i standarden skal oppfylle et antall tekniske kriterier og toleranser, men også kunne serieprodusere produktene med god kvalitet. Døren er som sagt åpen for alle produsenter som er interessert, og de tekniske spørsmålene er fullt håndterbare.

Dette er således ikke et spørsmål om teknikk, men om politikk. Man må ønske å samarbeide for å kunne samarbeide. Et eksempel på en designendring: OilQuick har innført Front Pin Guide-aksler som ikke lenger følger den symmetriske de-facto standarden. Den eneste henskten bak dette er å forhindre kompatibilitet, et tegn på at kompatibilitet ikke anses som ønskelig. I stedet for å fokusere på hva som skiller oss fra hverandre i dag løfter vi gjerne blikket mot et scenario der vi sammen utvikler den felles standarden. Dette for at vi i framtiden kan gjøre den samme reisen som eksempelvis Bluetooth eller CAN-open har gjort. Også de begynte som samarbeid mellom ulike selskap, og har med tiden blitt CEN-standarder.

Vi er sikre på at flere produsenter kommer til å bli med. Vi strekker hånden ut og ønsker også OilQuick med på en sånn reise. Det er bra for maskineieren og hele bransjen.

Med hilsen initiativtakerne bak Open-S.

Anders Jonsson, adm dir i Rototilt Group AB, og Stefan Stockhaus, adm dir i Steelwrist AB.