Open-S – keiserens nye klær, med lånte fjær

Dere har sikkert lagt merke til annonser og artikler i fagpresse og sosiale medier om lanseringen av Open-S for helautomatiske hurtigfestesystemer for gravemaskiner. Hva er nå dette, kan man spørre seg? Det er kort og godt Keiserens nye klær. Med lånte fjær.

Dette er en kommentarartikkel. Innholdet representerer skribentens meninger, og er ikke uttrykk for redaksjonens syn. 

Av: Åke Sonerud, grunnlegger og styreleder i OilQuick AB

Annonse

De to tiltrotatorprodusentene Rototilt og Steelwrist har ambisjon om å skape en åpen verdensstandard for helautomatiske hurtigfester basert på den svenske bransjeforeningen Maskinleverantörernas etablerte S-standard for symmetriske grindfester.

Les også: Ny, åpen standard for automatiske redskapsfester

Hva er en verdensstandard?

For å få til en internasjonal standard – i første omgang for Europa – kreves en etablert, standardisert produktløsning, bred enighet og aksept i maskinindustrien samt en godkjenningsprosess i det europeiske standardiseringsorganet CEN.

Ikke noe av dette er på plass, så vidt jeg forstår.

Open-S er en foretaksstandard for Steelwrist og Rototilt.

Åke Sonerud, grunnlegger av Oilquick.

Man gir også inntrykk av at Open-S er en etablert del av den svenske uavhengige S-standarden for symmetriske grindfester som ble utviklet for tjueto år siden, på mitt initiativ i regi av Maskinleverantörerna. Denne nordiske de facto S-standarden regulerer som kjent grensesnittet mellom S-festet og mekaniske redskap.

Helautomatiske foretaksløsninger

Basert på S-standarden finnes det nå en rekke helautomatiske foretaksløsninger, OilQuicks OQ-system, Engcons EC-Oil, tyske Kinshofer og Lehnhoffs varianter, og nå sist Steelwrist og Rototilt med sine OilQuick-lignende løsninger.

Jeg har med stor interesse konstatert at også verdens ledende produsent av tiltrotatorer, Engcon, sier nei til Open-S.

Når det gjelder Steelwrist og Rototilt, handler deres helautomatiske løsninger i stor grad om lånte fjær. Det er viktig å slå fast at Open-S bare er en foretaksstandard for Rototilt og Steelwrist. Den kan ikke sammenlignes med OilQuicks partnerprogram ”Clean Systems”, selv om man nå legger Open-S i en frittstående organisasjon for å gi det mer legitimitet.

OilQuick er ikke imot standarder

Jeg ønsker å være helt tydelig på at vi i OilQuick ikke er imot standardiseringer for å forenkle og gjøre det lettere for maskinforhandlere og brukere. Men i dagens situasjon ser vi en stor fare og store problemer med denne såkalte standardiseringen og påfølgende blanding av produkter og leverandører.

En åpen standard med mange forskjellige leverandører av fester og redskap samt en fri blanding av produkter, tror jeg er svært vanskelig å få til å fungere helt problemfritt.

Det gjelder særlig hvis produktendringer og policybeslutninger skal tas i en frittstående organisasjon bestående av konkurrenter. Etter å ha holdt på med dette i over tretti år og solgt mer enn 33 000 OilQuick-systemer globalt, har vi i OilQuick lang erfaring med denne problematikken.

Mekanisk går bra

Å håndtere et mekanisk system med ulike leverandører går forholdsvis bra. En skuff eller et redskap med slark på grunn av dårlig kvalitet og passform kan man holde ut med i flere måneder, kanskje til og med år.

Men hvis et helautomatisk system ikke fungerer eller det oppstår oljelekkasje, da må det utbedres mer eller mindre omgående. To helt forskjellige verdener. Min far John sa alltid at du ikke vet hvem du har å gjøre med før du har en reklamasjon med vedkommende. Hvem ringer jeg hvis jeg får et problem og har en blanding av helautomatiske fester og redskap fra ulike leverandører?

Forskjellige el- og oljekoblingskonfigurasjoner

Ulike applikasjoner og systemløsninger krever ulike el- og koblingskonfigurasjoner. Med flere forskjellige leverandører er det nødvendig med en tydelig standardisering av hvordan el-, fett- og oljekoblinger brukes.

Standardiseringer er attraktive, men ikke alltid mulige å oppnå uten altfor mye kompromisser og ettergivelser. Jeg ser store utfordringer med å bli enige om dette. Produktkunnskap, rådgivning og systemoversikt blir enda viktigere i fremtiden.

Store sikkerhetsrisikoer med blandede systemer

Sikkerheten ved bruk av hurtigfestesystemer på gravemaskiner er svært viktig. Det gjelder særlig ved helautomatiske hurtigfestesystemer i kombinasjon med tiltrotatorer, der det kan handle om en rekke innblandede mekaniske og hydrauliske redskap som i mange tilfeller byttes 50–100 ganger per arbeidsdag.

Å da blande fester, redskapsadaptere og styresystemer fra ulike leverandører skaper usikkerhet og utgjør en stor ukontrollert risiko for ulykker. Mange produsenter bruker i dag sensorer for overvåking av redskapslåsene sine. Undermåls kvalitet, dårlig passform og feil toleranser i systemet kan da gi katastrofale følger. Det samme gjelder elektriske kontakter og forskjellige bruksmåter for disse. Vi tror ikke at blandede systemer er løsningen på disse utfordringene.

Ansvar og systemsupport

Det er vanskelig å ha et klart og entydig systemansvar når mange selskaper er involvert.

Vi tror på et klart og tydelig systemansvar som muliggjør god systemrådgivning samt rask og smertefri håndtering av garantier og funksjonsforstyrrelser. Ett selskap – som tar fullt systemansvar.

Vi tror på homogene festesystemer og en systemleverandør som tar det hele og fulle ansvaret for systemet.