Forlenger tilskudd til bratt og tung hogst

Regjeringen forlenger tilskuddet for å opprettholde hogstaktivitet. Det ble klart i forrige uke. Se hvor lenge, og hvor mye penger som står igjen i potten.

Tilskuddsordningen for å opprettholde hogstaktivitet forlenges.

Fredag ble det klart at regjeringen forlenger tilskuddsordningen inn i 2021.

Annonse

Ny frist for anmodning om sluttutbetaling er 1. mars 2021.

– Koronasituasjonen påvirker skogbruket negativt fremdeles. Det er fortsatt stor usikkerhet i markedet for tømmer og treprodukter. Jeg er derfor fornøyd med at ordningen kan forlenges slik at hele rammen på 50 millioner kroner kan bli brukt til å holde hjulene i gang hos skogsentreprenører der det er marked for virket som produseres, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Gjenstår ni millioner

Merk at dagens frist for anmodning om sluttutbetaling, 30. november 2020, står fast for gitte tilsagn.

Per i dag er det fordelt nærmere 49 mill. kr av en samlet pott på 50 mill. kr tildelt fylkene. Av dette er det gitt tilsagn om og reservert 41 mill. kr.

Dermed er det om lag ni millioner kroner igjen til fordeling.

– Vi er svært fornøyd. Det gir næringen bedre tid på seg til å planlegge og gjennomføre driftene, sier fagsjef Bjørn Lauritzen i MEF Skog.

Det ble i vår satt av 50 millioner kroner til å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. Tilskuddsordningen har til formål å avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19 ved å bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører med helmekanisk driftsutstyr eller taubane. Ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet.