Regjeringen vil gi 50 millioner til skogsnæringen

En tiltakspakke på 50 millioner kroner. Den gladnyheten kom fra landbruks- og matminister Olaug Bollestad til skogsnæringen i går. Pengene skal gå som tilskudd til dyre drifter, for å holde hjulene i gang for skogsentreprenørene. MEF Skog er storfornøyd. Nå er det bare én liten usikkerhet som hefter ved pakken.

NES, ROMERIKE: – Ja, dette er en ordentlig gladsak! Vi ba om 60, men har fått 50. Det hjelper godt, og skal primært komme entreprenørene til gode. Dette har vi jobbet med ganske lenge. Det er tydelig at regjeringen ønsker at skogsentreprenørene skal komme seg gjennom koronakrisa på best mulig måte. All honnør til Olaug Bollestad for engasjementet, sier en storfornøyd Bjørn Lauritzen i MEF.

Fagsjefen i MEF Skog var tirsdag med på en befaring på en drift på Nes i Romerik. Der var også landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Annonse

50 millioner

Hun hadde med seg en gladnyhet om at departementet har lagt inn en tiltakspakke på 50 millioner kroner i nye midler i revidert nasjonalbudsjett.

Landbruksminister Olaug Bollestad. Her sammen med skogsentreprenør Morten Hagbartsen, som driver tynning for Viken Skog på Romerike. (Foto: Landbruksdepartementet)

– Jeg har lyttet til skog- og trenæringen. Jeg er glad for å kunne legge fram denne tiltakspakken, som bidrag til å holde oppe hogstaktiviteten i skogbruket i denne krevende tiden. Jeg er imponert over de dyktige skogsentreprenørene jeg har møtt og den utrolig viktige jobben de gjør. Tiltakene vil også bidra til å holde hjulene i gang i den delen av skogindustrien som bruker mest massevirke. Midlene skal bli satt i arbeid så snart Stortinget har fattet sitt budsjettvedtak for revidert nasjonalbudsjett, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Midlene skal gå som tilskudd til skognæringen for å holde hjulene i gang for skogsentreprenørene, som i stor grad har opplevd bråstopp siden påske.

Tilskudd til dyre drifter

Midlene skal gå som tilskudd til skognæringen for å holde hjulene i gang for skogsentreprenørene, som i stor grad har opplevd bråstopp siden påske.

MEF Skog har siden påske arbeidet for en slik tiltakspakke, og er selvsagt veldig fornøyd med pengene Bollestad kom med i skogen. Detaljene i pakken er ikke kjent.

MEF Skog har bedt om penger som tilskudd til dyrere drifter. Eksempelvis førstegangstynning, drift i vanskelig terreng og drift med lang utkjøring. Disse bør kunne få et tilskudd pr kubikkmeter.

– Vi har fått signaler fra landbruksdepartementet om at det kommer i pakken, sier Laurizen.

Oppdrag for entreprenører

Hensikten er at skogeier får en positiv rotnetto som vil utløse aktivitet, og dermed oppdrag for skogsentreprenører. MEF Skog har vært tydelig på at tilskuddsordningen må rigges via kommunenes skogbruksansvarlig, slik at det blir et tilskudd til skogeier.

Stortinget må gi grønt lys før tiltakspakken blir en realitet. Pengene er friske midler som settes av i revidert nasjonalbudsjett. Først skal tiltakspakken på en høringsrunde i finanskomiteen. Deretter skal selve forskriften utarbeides og sendes på høring. Siden det hele er en del av prosessen med revidert nasjonalbudsjett vil man normalt vente til juni for endelig vedtak. MEF skog har bedt om at ordningen får tilbakevirkende kraft til 1. mai, men det er usikkert om dette tas til følge.

Bør planlegge

– Vi tror Stortinget sier ja til bevilgningen. Våre oppdragsgivere bør allerede nå planlegge ut fra at tilskuddspakka blir en realitet, sier Bjørn Lauritzen.

På vegne av MEF Skog takker han også Norges Skogeierforbund og Norskog for godt samarbeid i saken.

Lauritzen minner om at det fortsatt er aktuelt for skogsentreprenørbedrifter å søke om kompensasjon for såkalte «faste uungåelige kostnader» i statens kompensasjonsordning. MEF Skog kan også bistå entreprenører som ønsker å søke. April måned er søkbar fra 15. mai for bedrifter med omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med april 2019.

Tre tre medlemsbedrifter i MEF skog som har søkt og fått tildelt penger for mars måned.