Fem blir én utleiekjempe

Dette er ledelsen i Norges nye utleiekonsern, Rental Group. De har over 2000 maskiner til utleie. Hæhre & Isachsen og Ekspert Maskinutleie står sentralt.

Rental Group er et resultat av fem utleieaktører som går sammen og danner et nytt utleiekonsern.

– Konsernet består av spesialistselskaper med høy kompetanse og stort volum av tunge anleggsmaskiner, tårnkraner og spesialutstyr til tunnelarbeid. Rental Group har en samlet omsetning i Norge på over 1 milliard kroner og har vekstambisjoner i hele Norden, sier selskapet i en pressemelding.

Annonse

Rental Group konsern

Rental Gropup etableres ved at fem selskaper skifter navn og profil, og handler som et konsern:

  • RG Machine – tidligere Hæhre & Isachsen Maskinutleie
  • RG Ekspert – tidligere Ekspert Maskinutleie
  • RG Crane – tidligere Craneway
  • RG Tunnel – tidligere Tunnel-Support
  • RG Service – tidligere Hæhre & Isachsen Verksted

Lars Hæhre går inn som administrerende direktør i Rental Group. Han melder om stor interesse fra flere store aktører i bransjen allerede de første dagene i det nye konsernets liv.

– Nye kontraktsformer og økende kompleksitet i store anleggsprosjekter gjør at flere entreprenører etterspør fleksible løsninger for å optimalisere maskinkapasiteten i sine prosjekter. Det er også en tydelig trend at entreprenørene vil redusere kapitalbindingen i egen maskinpark, og i større grad velge prosjekter ut ifra risikoprofil og lønnsomhet, sier Lars Hæhre.

2000 anleggsmaskiner til utleie

Rental Group stiller med over 2000 anleggsmaskiner i utleieparken. Selskapet sier seg å ville tilby komplette løsninger til anleggsbransjen.

– Selskapene har lang erfaring i bransjen. Med nærmere 100 egne servicemekanikere i tillegg til faste og mobile verkstedhaller er vi godt rigget for å holde et høyt servicenivå, sier Lars Hæhre.

Han understreker i pressemeldingen at Rental Group er en uavhengig partner.

– Drift og vedlikehold av maskiner og utstyr i denne størrelsen er et eget fag som krever kapasitet og høy kompetanse. Og når vi ser den raske utviklingen innenfor teknologi og hvilke krav som vil stilles til bærekraftige løsninger i bransjen fremover, så vil både evnen til å følge utviklingen og finansiell løfteevne være avgjørende for å være konkurransedyktige også mot flere av de internasjonale anleggsaktørene, sier Hæhre.

Fleksible avtaler og stort utvalg

Rental Group ble lansert internt i selskapene tidligere denne uken.

Lars Hæhre sier i pressemeldingen at han er stolt av de 170 medarbeiderne som alle bidrar til å løfte det nye konsernet gjennom godt samarbeid og kompetansedeling på tvers av selskapene. Han tror også at kundene vil oppleve merverdi gjennom et strømlinjeformet leveranseapparat, fleksible avtaler og stort volum og utvalg av maskiner og utstyr.

– Nå lanserer vi Rental Group i markedet. For oss er dette en stor dag. Alle våre lokasjoner er omprofilert, ny nettside er lansert og vi er rigget for å levere fra dag en, sier Lars Hæhre.