Bygde om Cat-maskiner for enhåndsbetjening

Med spesialtilpassede Cat-maskiner kan Tomas Rostad (33) i Bjørkeng Anleggsdrift AS fortsatt jobbe som maskinfører, selv med én hånd.

Tomas Rostad er 33 år, og har jobbet i anleggsbransjen siden 2005. I januar 2012, mens han drev vedlikeholdsarbeid på et knuseverk fikk han armen i klem i et transportbånd. Ulykken endte med at Tomas måtte amputere armen omtrent midt på overarmen. Han fikk tilbud om omskolering etter ulykken, men han ønsket helst å fortsette i bransjen.

– Jeg var sykemeldt en stund, men arbeidsgiveren min den gangen hadde begynt å undersøke litt og vi fikk støtte av NAV og hjelpemiddelsentralen til å bygge om en gravemaskin med enhåndsbetjening. Det var for vanskelig å fortsette som mekaniker etter ulykken, så da jobbet jeg der og kjørte en Case 250 gravemaskin med enhåndsbetjening i 8 år, forteller Tomas.

Annonse

Fra venstre: Bjørn Staabo Eeg og Håkon Lonkemoen fra Pon Equipments produktutviklingsavdeling, sammen med Tomas Rostad og Trond Bjørkeng i Bjørkeng Anleggsdrift. (Foto: Pon Equipment).

Satser på lokal ungdom

Da Tomas flyttet hjem til Øverbygd etter å ha jobbet i Tromsø i 12 år, henvendte han seg til Trond Bjørkeng, daglig leder i Bjørkeng Anleggsdrift, for å høre om det var mulig å få jobb. Trond var på utkikk etter en fast fører til en Cat 323 som Bjørkeng hadde hatt ett års tid.

– For meg er det viktig å satse på lokal ansettelse, og på lokal ungdom som vil jobbe. De blir som regel værende. Tomas er fra bygda, og ville flytte hjem. Det er ikke så mye graving her oppe på grunn av tæla, så vi måtte bygge om to maskiner siden det er så mye brøyting, slik at det er nok jobb til Tomas hele året, sier daglig leder Trond Bjørkeng.

Det er lagt til to ekstra pedaler, en til bom og en til skuffa. (Foto: Pon Equipment).

Omfattende ombygging

Pon Equipment Tromsø har tilpasset Cat 323-graveren og en Cat 950M hjullaster med enhåndsbetjening for Bjørkeng Anleggsdrift AS. Oppdraget har omfattet spesialombygging av begge maskinene i samarbeid med Pon Equipments produktutviklingsavdeling i Oslo og SteelWrist. Både gravemaskinen og hjullasteren er altså tilpasset slik at Tomas Rostad kan kjøre maskinene kun med én hånd, men begge maskinene kan også kjøres på vanlig måte. Nav og Hjelpemiddelsentralen dekket omkostningene for ombyggingen.

Cat 950M venstre joystick enhåndsbetjening underside. (Foto: Pon Equipment).

Enkelt å skifte redskaper

De nye tilpassede maskinene har gått i snaue 14 dager nå. Hjullasteren er tilpasset slik at den kan gå med brøyteutstyr om vinteren og med skuffe til lasting av grus om sommeren.  Gravemaskinen kan brukes med skuffer, klyper, hammer og boretårn – både med vanlig og enhåndsbetjening. Det er satt inn hurtigkoblingsfeste fra SteelWrist, slik at det er enkelt å skifte redskaper, og at det går automatisk når man skifter utstyr.

Cat 950M venstre joystick enhåndsbetjening overside. (Foto: Pon Equipment).

– Som en liten unge

– For meg i min hverdag har det mye å si at jeg fortsatt kan kjøre maskin og fortsette i bransjen jeg har lyst til å jobbe i, og slippe å omskolere meg. Jeg har ikke kjørt hjullaster siden før ulykken, så det blir en tilvenning. Men det blir som om ungene spiller playstation; det sitter i fingrene! Jeg synes det er gøy å få kjøre begge maskinene, men jeg foretrekker hjullasteren, da dette er helt nytt og denne synes jeg ble så bra tilrettelagt. Jeg ble som en liten unge da den var klar, og gleder meg veldig til snøen kommer. sier Tomas fornøyd.

Cat 950M nøkkel enhåndsbetjening. (Foto: Pon Equipment).

Vi er veldig fornøyde med resultatet på dette spesialoppdraget, og for at Tomas fortsatt kan utføre arbeidet sitt og bli værende i bransjen. Dette har vært et spennende prosjekt fra vår side, og vi er glade for at Hjelpemiddelsentralen ser verdien i det å tilrettelegge anleggsmaskiner på denne måten, avslutter Kjell Kaldfarnes, regionleder for Pon Equipment i Tromsø.

Cat 323 venstre joystick enhåndsbejening underside. (Foto: Pon Equipment).

Teknisk informasjon om ombyggingen

Cat 323 med enhåndsbetjening

Det er lagt til to ekstra pedaler, en til bom og en til skuffa. Når maskinen ikke er i kjøremodus så kan man veksle mellom vanlig og enhåndsbetjening ved å vri om nøkkelen. Når rød lampe lyser kan man kjøre med enhåndsbetjeningen. Ved å trykke på den gule knappen får man belting ved å bruke rullene på spaken. I enhåndsbetjenings-modus kan man velge om man vil kjøre med beltene via fingerrullene eller bruke fotpedalene for å belte. På undersiden av joysticken, er det satt inn mulighet for å belte, svinge, tilt og rotasjon.

Cat 950M med enhåndsbetjening

Venstre joystick i hjullasteren er utstyrt med knapper øverst for å gire opp og ned og tute, vippebryter for å styre klappvinge til skjær, og knapper nederst for å kjøre begge klappvingene på skjæret samtidig. På undersiden av joysticken er det vippebryter for fremover/revers/nøytral, løft og senk og 3. funksjon. Hjullastere er på samme måte som gravemaskinen utstyrt med egen nøkkelbryter for enhåndsbetjeningen.