Veidekke la Norges første miljøasfalt

– Dette må være den viktigste asfaltkilometeren som er lagt i Norge i dette årtusenet, sier direktør Martin Holmqvist i Veidekke Asfalt.

Veidekke har lagt den første kilometeren i landet med såkalt miljøasfalt på fylkesvei 700 mellom Meldal og Berkåk i Trøndelag.

– Her erstatter vi bindemiddel basert på fossil råolje med et miljøvennlig alternativ som reduserer utslippene av klimagasser radikalt. Vi tar nå et langt sprang mot helt klimanøytral asfalt, sier Holmqvist i en pressemelding fra selskapet.

Annonse

Kan kutte 80 % av utslippene

Ifølge veidekke produseres det årlig rundt 7,5 millioner tonn asfalt i Norge, hvorav Veidekke som største aktør står for cirka tre millioner tonn. De samlede norske klimagassutslippene fra asfaltproduksjon og utlegging er beregnet å være omkring 460.000 tonn hvert år.

– Slik kan det jo ikke fortsette, sier innovasjonsleder Trine Okstad ved Veidekkes Kompetanse­senter. Hun mener det er mulig å kutte opp mot 80 % av dagens utslipp i løpet av fire-fem år.

– Vi har forsket intenst på bruken av alternative bindemidler i laboratoriet i Trondheim i ett års tid nå. Resultatene etter våre omfattende tester har vist at asfalten får minst like gode egenskaper som tradisjonell asfalt. Styrke, sporslitasje og påvirkning fra vind og vær er kartlagt, og vi er helt trygge på at det ene kjørefeltet med miljøasfalt som vi nå har lagt skal være minst like bra som den tradisjonelle asfalten vi legger i det andre kjørefeltet, forklarer Okstad.

For å redusere klimagassutslippene fra asfaltproduksjonen har Veidekke gradvis innført biomasse som energibærer ved asfaltfabrikkene, økt gjenbruk av gammel asfalt og utviklet allerede på slutten av 90-tallet produksjonsmetoden som i dag er kjent som lavtemperatur­asfalt (reduserer energiforbruk og CO2-utslippene betydelig).

– Vi er veldig glade for at Trøndelag fylkeskommune her har gått foran og åpnet for at den første miljøasfalten i landet nå blir testet i full skala. Det er svært positivt at både offentlige og private kunder i stadig større grad vektlegger bærekraft i tillegg til pris og kvalitet. Vi vet at andre aktører også står klare til å kunne legge miljøasfalt i løpet av 2021, og den største vinneren i konkurransen om nye asfaltoppdrag blir klimaet, avslutter Holmqvist.