Lanserer klimanøytral asfalt

Etter flere års forskning og utvikling har Skanska utviklet en klimanøytral asfalt for det kommersielle markedet.

– Dette er et gjennombrudd innen asfaltforskningen og vi gleder oss til å ta dette unike asfaltproduktet ut i markedet, forteller Håkon Tufte-Lyngdal, adm. direktør i Skanska Industrial Solutions Norge, i en pressemelding.

– Trolig først i verden

Skanska har allerede levert et fullskalaprosjekt med 18 000 tonn klimanøytral asfalt på vei 620 i Dalarna i Sverige. Dette prosjektet skal ha gått helt etter planen, og nå ruller Skanska klimanøytral asfalt ut i hele Norden.

Annonse

– Vi er trolig den første entreprenøren i verden som kan levere klimanøytral asfalt. Det er vi selvsagt stolt av, forteller Håkon Tufte-Lyngdal, som har stor tror på at kundene i Norge vil bestille den nye klimanøytrale asfalten.

– Vi har en rekke store kunder, som for eksempel Oslo kommune og Statens Vegvesen, som har svært ambisiøse mål for klimareduksjoner i sine prosjekter, og som nok vil finne dette produktet interessant.  Vi starter med å tilby klimanøytralitet på noen av asfaltproduktene våre, for så å skalere opp fremover. Vår ambisjon er å gjøre hele vår virksomhet klimanøytral og da er dette et stort steg på veien, uttaler Tufte-Lyngdal.

Erstatter bitumen

Det som ifølge pressemeldingen gjør asfalten unik, er bruken av et helt nytt bindemiddel. I den klimanøytrale asfalten erstattes nemlig bitumen, som utvinnes av fossil råolje, delvis med et biobindemiddel. Fordi asfalt er 100 prosent resirkulerbart, vil karbondioksidet som tas opp og bindes i biobindemiddelet lagres i lang tid i stedet for å slippes ut i atmosfæren. På den måten kan den mindre mengden karbondioksidutslipp som blir igjen fra produksjonsfasen balanseres slik at vi oppnår klimanøytralitet.

– Vi er allerede godt i gang med å gjøre mindre justeringer av våre produksjonslinjer slik at vi kan levere klimanøytral asfalt til alle som ønsker det neste asfaltsesong.

– Samme kvalitet som vanlig asfalt

Den klimanøytrale asfalten har blitt grundig testet før den nå tilbys markedet.

– Alle våre laboratorietester viser at biomiddelet vi bruker i asfalten holder kvaliteten vi håpet på. Samtidig har også asfalten nøyaktig de samme egenskapene som tradisjonelt produsert asfalt, avslutter Håkon Tufte-Lyngdal i Skanska Industrial Solutions.