Stor rivejobb på Fornebu

Norsk Saneringsservice har blitt tildelt en rivekontrakt av Skanska i forbindelse med utbygging av Fornebubanen.

Kontrakten er på NOK 65 millioner, og arbeidet starter november 2020, med planlagt ferdigstilling sommeren 2021.
Norsk Saneringsservice skal rive eksisterende bygningsmasse på tomten på Fornebu sør, og rundt 75 000 m2 bygningsmasse skal saneres og gjenvinnes med en gjenvinningsgrad på over 95 prosent.

Miljøhensyn er hovedfokus i den største T-bane utbyggingen i Norge i nyere tid. En betydelig del av massene er forurenset og skal leveres til godkjent mottak. Hovedformålet i prosjektet er å etablere ferdig byggegrop klargjort for neste entreprise i det store utbyggingsprosjektet Fornebubanen. Dette ifølge en pressemelding fra NRC Group, som eier Norsk Saneringsservice.

Annonse

– Årets rivekontrakt

– Vi gleder oss over å være en del av denne store, viktige og ikke minst prestisjefylte satsningen på T-banen i Stor-Oslo. Oppgraderingene er sårt tiltrengt, og at vi kan være med på å bygge ut Norges bærekraftige infrastruktur og dermed sørge for en smidigere reisevei for en rekke innbyggere er meget positivt», forteller Torbjørn Haugo, daglig leder i Norsk Saneringsservice.

– Norsk Saneringsservice har lang erfaring med riving, sanering og gjenvinning av avfall, og det er jo klart at det er stas å ha hanket inn det som blir ansett som årets rive-kontrakt i Norge, sier Haugo.

På det meste vil rundt 80 arbeidere fra Norsk Saneringsservice være tilknyttet prosjektet.

Ambisiøse klimamål

Hele utbyggingsprosjektet har ambisiøse klimamål og det vil bli benyttet en stor andel fossilfrie anleggsmaskiner. Det vil bli brukt både elektriske maskiner og lastebiler drevet av biogass.

– På dette prosjektet skal vi bruke blant annet gassdrevne krokbiler, el-gravere, hybride knuseverk med el-drift, el-mannskapsbiler, samt elektrisk småutstyr og lifter. Norsk Saneringsservice, en del av NRC Group sin miljødivisjon, vil gjøre sitt ytterste for å gjennomføre prosjektet på en miljøvennlig og sikker måte, sier Øystein Eide-Fredriksen, divisjonsdirektør Miljø i NRC Group Norge.

– At vi har fått tillitten av Skanska til å være med på dette viktige samferdselsprosjektet, er vi både glade og ydmyke for, avslutter Eide-Fredriksen.