Sør-Norsk Boring fundamenterer for nye Hammerfest sykehus

4000 meter med stålkjernepeler skal ned i det harde underlaget for å lage fundamentet for det nye sykehuset.

I 2025 skal det nye sykehuset i Hammerfest stå ferdig. Sør-Norsk Boring er en av mange underentreprenører som allerede er godt i gang med å sørge for prosjektets suksess.

– Det er ikke ofte vi har oppdrag så langt nord. Så dette er en veldig spennende for oss, sier driftsleder Jarle Hundershagen.

Annonse

Sør-Norsk Boring er blant de første underentreprenørene som jobber på tomta og skal være her langt ut på senhøsten. Det er Consto AS som er hovedentreprenør.

– Vi har satt opp i utgangspunktet 31 skift og har mobilisert 2 borerigger, kompressorer og graver for å utføre jobben. Mesteparten av utstyret og materielt ble sendt med båt, men det har også blitt fraktet utstyr på vei, sier han.

4000 meter med slike peler skal ned i jorda under det nye sykehuset. (Foto: SmartDok).

4000 m stålkjernepeler

Sykehusbygget blir fire etasjer høyt og ca. 33 000 kvadratmeter stort. Kommunen og universitetet skal ha til sammen 7 000 m2 av disse. Til sammenligning er dagens sykehus 23.000 kvadratmeter.

For at sykehuset skal stå på stødig underlag er det viktig at fundamenteringen gjøres av erfarne folk.

– Vi skal fundamentere for hele tomta her. Det er rundt 390 pelepunkter for oss, og rundt 4000 meter med stålkjernepeler, forteller Jarle.

En forholdsvis stor oppgave, selv for et firma som til daglig driver med dette.

– Dette er et givende oppdrag med noen utfordringer da grunnen består av mye grov stein og hardt fjell. Vi har stor erfaring med denne typen jobber. Med våre teknologiske og faglige ressurser, har vi kapasitet til å utføre alle typer oppdrag i ulike masser og terreng, sier han videre.

Grunnsteinen ble lagt ned av helse- og omsorgsminister Bent Høie mandag 8. juni 2020. Steinen vil ligge nedfelt i gulvet i vestibylen på det nye sykehuset. Det nye sykehuset er planlagt med 89 senger, 35 poliklinikk- og spesialrom og 7 rom for røntgen og radiologi.

Tommy Bjåen registrerer timene sine i SmartDok og sørger for at timebruken hele tiden er oppdatert. (Foto: SmartDok).

Kontroll på tidsbruk

Et gigantisk prosjekt som et nytt sykehus krever god prosjektledelse, og for underentreprenørene handler det om å levere i tide med rett kvalitet.

Å ikke levere i tide kan føre med seg en uendelig rekke av forsinkelser og overskridelser, og ingen underleverandør vil være den uheldige som måtte forsinke et prosjekt av slike dimensjoner.

Sør-Norsk Boring bruker SmartDok som en integrert del av prosjektarbeidet.

– SmartDok-appen har blitt en del av arbeidshverdagen til alle ansatte og det er et enkel måte å organisere alle oppgaver på.  Vi bruker det til informasjon og timer, samt bildedokumentasjon. Et veldig effektivt verktøy for oss. Jeg slipper å ringe å spørre om hvor mange timer jobbet du i går? Jeg kan enkelt gå inn i verktøyet og sjekke opp produksjonen. Hvor mange timer, hvor mange meter peler det har gått med og mer, sier Jarle.

Kontroll på maskinparken

Vi spurte daglig leder i selskapet, Lars Oddvar Aulesjord om hvordan de holder kontroll på maskinparken.

– Vi har ca. 120 enheter registrert i maskinregisteret i SmartDok, der 15 er borerigger. Resten er kompressorer, lastebiler, gravere og biler. Maskintimer blir registrert og ført mot rett prosjekt for å ha god kostnadskontroll og timer brukt. Vedlikeholdstiden blir registrert i systemet for å ha kontroll på maskinkostnadene, avslutter Lars Oddvar.