Beste HMS-bedrift skal kåres

If og MEF skal også i år kåre Årets foregangsbedrift innen HMS-arbeid.  Vinneren får 25 000 kroner. Du kan sende inn forslag til kandidater.

– Et planmessig og aktivt HMS-system er og blir stadig viktigere for MEF-bedrifters konkurranseevne. Vi vil sette ytterligere fokus på dette ved å innføre en årlig pris som årets foregangsbedrift innen HMS-arbeid, uttaler forsikringsselskapet If.

Prisen for Årets HMS-bedrift i 2019 gikk til Harstad Maskin AS for deres høye HMS-fokus gjennom hele bedriftens virksomhet. Gjennom læring gjennom å evaluere egne feil er de på vei mot en enda tryggere arbeidsplass, noe som ledet til et historisk lavt sykefravær i 2018.

Annonse

Kriteriene

Prisen for 2020 vil tilfalle en MEF-bedrift som tilfredsstiller kravene til et godt HMS-system. Hovedkravene er at:

  • Bedriften har et godt og velfungerende HMS-system.
  • Bedriften har gode systemer for rapportering av uønskede hendelser og avviksoppfølging.
  • Bedriften har gode opplæringsrutiner og oppfølging av ansatte innen skadeforebyggende adferd.
  • Bedriften fremstår er en foregangsbedrift som trygg arbeidsplass.

Kriterier det også vil bli lagt vekt på er tilfredsstillende sykefravær og skadebilde i If. Et pluss vil også være om bedriften er godkjent opplæringsbedrift, ifølge If.

Nå ber If og samarbeidsutvalget MEF-If om forslag til kandidater. Man kan foreslå egen bedrift, en bransjekollegas eller en annen bedrift man har vært i kontakt med.

Alle kan nominere bedrifter som kandidater til prisen. Forslag må sendes inn senest 15. november, på denne websiden.

Nominerte bedrifter vil bli vurdert av samarbeidsutvalget MEF-If. Ettersom Arctic Entrepreneur er avlyst i 2021, vil prisen bli delt ut ved et bedriftsbesøk i januar. Vinneren vil også annonseres på MEFs nettsider og omtalt her på anleggsmaskinen.no.