Nattarbeid for koronamidler

Teleskadd E136 øverst i Gudbrandsdalen blir utbedret og asfaltert for 20 millioner «korona-kroner». Dokka Entreprenør AS og deres asfalt-UE jobber dag og natt.

– E136 mellom Dombås og Lesja blir delvis stengt natt til torsdag og fredag denne uka på grunn av utbedringsarbeid. Arbeidet blir finansiert med koronamidler fra Stortingets krisepakke.

Det melder Statens vegvesen i denne artikkelen.

Annonse

Vegen stenger kl. 21 og åpner igjen kl. 06 påfølgende morgen i perioden 16.-18. september. Det blir imidlertid kolonnekjøring med ledebil. Ventetid på inntil én time må påregnes.

Mangler omkjøring op E136

Nattarbeidet skyldes mangel på omkjøring.

– Siden det mangler gode omkjøringsmuligheter, tar vi natta til hjelp. Da er trafikken lav og få trafikanter blir berørt, sier prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen.

Helt stengt blir det altså ikke.

Nødetatene slippes naturligvis igjennom. Øvrig trafikk slippes gjennom med kolonnekjøring.

Utbedring av setnings- og teleskader

E136 mellom Dombås og Lesja er enkelte steder svært dårlig på grunn av setnings- og teleskader.

I Vegvesenets budsjetter var det ikke satt av penger til utbedring av skadene. Takket være Stortingets ekstrabevilgning til vegformål for å holde hjulene i gang i anleggsbransjen under koronapandemien, blir arbeidene gjennomført nå.

Ca. 20 millioner kroner av Stortingets krisepakke går til utbedringsarbeidet på E136.

15 mann – ti uker

Det gir arbeid til til sammen 15 mann hos Dokka Entreprenør AS og deres underentreprenør på asfalt, Stange Asfalt Gudbrandsdalen AS.

– Entreprenørene jobber både dag og natt for å utbedre setningsskadene på den totalt 25 kilometer lange strekningen mellom Dombås og Lesja. Arbeidet tar ca. 10 uker og består i punktutbedringer med blant annet utskifting av masse, skifting av to stikkrenner, armering og asfaltering av vegen på de utbedrede punktene.

Utbedringsarbeidet på E136 Dombås-Lesja skal være ferdig 15. oktober.