Garanterer læreplass i tre nye år

De neste tre årene er alle som går på anleggsgartnerlinja på Gjennestad videregående skole garantert læreplass hos en anleggsgartner i Vestfold.

14. november 2017 markerte starten på et viktig samarbeid. Anleggsgartnerbransjen i Vestfold garanterte læreplass til alle elever på anleggsgartnerlinja ved Gjennestad videregående skole.

– For tre år siden visste vi ikke helt hva vi kunne forvente av en slik samfunnskontrakt, og vi var spente på hva det ville innebære. Nå vet vi hva vi kan få til med et slikt samarbeid, og vi er klare for å fortsette i tre nye år, sier Arne-Olav Klevsgård ved Gjennestad vgs. i en pressemelding.

Annonse

jobbute.no

Skole og bedrifter signerte onsdag 9. september en avtale for tre nye år, der hovedmålet er “flere lærlinger i anleggsgartnerfaget”.

Avtalen innebærer et samarbeid som ikke bare gir læreplassgaranti, men også inneholder aktiviteter som skolebesøk på ungdomsskoler, besøksdag for anleggsgartnerspirer og et stort fokus på synlighet i sosiale medier.

Gjennom konseptet jobbute.no skal alle som er nysgjerrige finne ut av hva anleggsgartneren holder på med, i tillegg kan man ta en test for å finne ut om dette yrket kan passe.

Visse krav må oppfylles

Sammen med garantien stilles det også noen krav til elevene.

– Vi ønsker lærlinger med et engasjement, og vi vil at dere skal jobbe godt på skolen frem til læreplassen står klar. Derfor må dere oppfylle noen kriterier for å kunne få læreplassgarantien. Dere kan ikke ha mer enn 5 prosent udokumentert fravær, og må bestå alle fag. I tillegg må dere ha karakteren 3 eller bedre i programfagene, sier Ruben Høie fra Strandman AS.

Ruben Høie fra Anleggsgartnerfirma Strandman AS signerte med et smil. (Foto: Njål Arve Melberg).

Rekrutteringsprosjekt

Flere steder i landet har anleggsgartnerbedrifter og skoler gått sammen om å garantere læreplasser til elevene, men det er bare i Vestfold og Telemark at samarbeidet også innebærer et rekrutteringsprosjekt.

– Vi innså ganske raskt at vi ikke hadde kompetanse og tid til å både gi opplæring til lærlinger og samtidig rekruttere nye. Derfor har vi siden 2018 jobbet tett sammen med Berg Allum i Sandefjord, som har hjulpet oss med å synliggjøre faget for nye elever. Vi er veldig stolte av det vi har fått til, og jobbute.no er et flott konsept som vi merker at gir økt fokus på vårt fag, sier Roar Håkonsen i Håkonsen & Sukke.

Engasjement og yrkesstolthet

På Gjennestad merker de økt interesse på flere måter.

– For det første har vi nå en del flere elever enn det vi hadde for fem år siden. Men like viktig er det at elevene som går på anleggsgartnerlinja i større grad enn tidligere velger å gå rett ut i læreperioden etter endt skoleløp. Vi merker at elevene våre setter pris på engasjerte bedrifter, og de har allerede i løpet av skoleåret opparbeidet seg betydelig yrkesstolthet, sier Klevsgård.

Bedrifter og kontaktpersoner som er med i samfunnskontrakten:

  • Anleggsgartner Øst – Pål Lund
  • Håkonsen & Sukke – Roar Håkonsen
  • Pedersen Landskap – Jonas Pedersen
  • Strandman – Ruben Høie
  • Grøteig – Sindre Book
  • Steen og Lund – Amund Berger
  • Gjennestad videregående skole – Arne-Olav Klevsgård