Dyrker lokal rekruttering til anleggsgartnerfaget

Vestfolds fire største anleggsgartnere og Gjennestad videregående skole går sammen om en felles kampanje for å få flere unge til å velge anleggsgartnerfaget. Starter i dag.

Med nettsiden Jobbute.no skal de vise dagens ungdom hvilke muligheter som ligger i å velge anleggsgartnerfaget.

Akademisk ikke for alle

– Dagens ungdom står overfor et økt press om å velge akademiske fag. Det passer ikke for alle. Vi ønsker å vise at anleggsgartnerfaget gir en spennende karrierevei, med en variert og skapende hverdag, sier avdelingsleder Arne-Olav Klevsgård ved Gjennestad videregående skole.

Annonse

Fakta om JobbUte.no

  • Et prosjekt for å øke rekrutteringen til anleggsgartnerfaget i Vestfold.
  • Samarbeid mellom Gjennestad vgs, anleggsgartnerfirmaene Strandman (Tønsberg), Håkonsen & Sukke (Tønsberg), Grøteig (Horten) og Akerholt, Steen & Lund (Sandefjord) og markedsbyrået Berg Allum Consulting i Sandefjord.
  • Jobbute.no er først i Vestfold med å garantere læreplass til elever som oppfyller visse basiskrav
  • Nettsiden lanseres under ByggCamp 24. september 2018
  • Se mer her

De siste årene har det vært en nedgang i søkertallet til anleggsgartnerfaget. Med en kampanje som starter i dag vil bedriftene og skolen å øke bevisstheten rundt mulighetene for en variert jobb utendørs

Garantert læreplass

Vestfoldfirmaene Håkonsen & Sukke, Strandman, Grøteig og Aakerholt, Steen & Lund har tidligere etablert en samfunnskontrakt som gir garantert læreplass etter endt skolegang.

Dette betyr i praksis at alle elever som tar anleggsgartnerutdannelsen på Gjennestad og som oppfyller noen grunnkrav, er garantert læreplass etter to år på skolen.

– Vi trenger flere lærlinger. Vi ønsker oss ungdom som liker å være ute, liker å ta i et tak og som liker kreativitet og variasjon, sier Roar Håkonsen i Håkonsen & Sukke.

De fire Vestfoldfirmaene er først i Vestfold med garanti om læreplass.

Heldige

– Vi synes vi er heldige som får jobbe ute og sette spor etter oss hver eneste dag, derfor har vi etablert emneknaggen #jobbenerbestute, sier Håkonsen.

Gjennom #jobbenerbestute skal ansatte i anleggsgartnerfirmaene dele bilder og videoer fra sin arbeidshverdag gjennom årets fire sesonger. Bildene vil også være synlige på nettsiden jobbute.no, Instagram og Facebook

Elever kan teste seg selv

På nettsiden jobbute.no er det laget en enkel test, der elever kan få svar på om anleggsgartnerfaget kan være noe for dem.

– Vi ser at elevene som trives best med valget sitt er de som er aktive, kreative og som både liker og er vant til å være mye ute. Allerede fra første året på videregående er elevene ute to dager hver uke, de andre tre på skolebenken. Det er mange som ikke trives med å sitte stille hver eneste dag, hos oss får elevene bruke både hodet og kroppen fra første stund, sier Arne-Olav Klevsgård ved Gjennestad videregående skole i en pressemelding om kampanjen.

Mange muligheter

Dersom man velger å starte på anleggsgartnerutdannelsen, er man på ingen måte låst i dette ene yrket for alltid. Etter Vg1 på Bygg- og anleggsteknikk eller Naturbruk har man mang muligheter og Vg2 anleggsgartner er en av disse. Etter to år er det også mulighet til å flytte over til studiespesialisering.

Etter fagbrevet er nådd, finnes det også mange spennende muligheter for videreutdannelse for dem som ønsker det.

Kampanjen Jobbute.no lanseres på ByggCamp 2018, 24. september på Gjennestad vgs. Denne dagen kommer ca. 1200 ungdomsskoleelever på besøk fra ungdomsskoler i hele Vestfold for å se hvilke muligheter som finnes innenfor byggfagene.

Eleven guides gjennom ulike stasjoner for å se på fag som bygg & anlegg, tømrer, anleggsgartner og mye mer.