Fjellsikring: Stengte Sauda i seks uker

Bratt fjell, trafikk tett på og løs stein som skal rives ned eller boltes fast. Hverdagsjobb for fjellsikrere med erfarent blikk og godt utstyr. I Sauda har Wimo Fjellsikring AS sikret en trang og rasfarlig FV520. Dermed sperret de den eneste veien inn til bygda i seks uker.

SAUDA: – Trafikkavviklingen har vært den store utfordringen her. Uten tvil, sier anleggsleder Helge Mæstad i Wimo Fjellsikring AS.

Fjellsikringsentreprenøren med base i Bergen har denne våren hatt en stor og langvarig jobb med sikring av FV520 ved Sauda.

Annonse

Det er den eneste veien inn til bygda, så lenge veien over fjellet fra Røldal er vinterstengt og fullpakket av rekordmengder snø.

STENGT: Trafikkavviklingen har vært den største utfordringen. FV520 er den eneste veien til og fra Sauda. Der ble det trangt. (Foto: Jørn Søderholm)

STENGT: Trafikkavviklingen har vært den største utfordringen. FV520 er den eneste veien til og fra Sauda. Der ble det trangt. (Foto: Jørn Søderholm)

PIGGING: Maskinpigging ble leid inn av lokale Forskaling AS fra Sauda. Joakim Østebø Vanvik kjørte den maskinen. Her i prat med bas Kim André Lunde. (Foto: Jørn Søderholm)

LANGT: Kranen er en 92 tonnmeter Palfinger. Den rekker 30 meter ut i alle retninger med boretårnet. (Foto: Jørn Søderholm)

OPERATIVT: Wimo Fjellsikring har jobbet på FV520 i Sauda i seks uker i vår. F.v. anleggsleder Helge Mæstad, lastebilsjåfør og borer Isak Hernandez og bas Kim André Lunde. (Foto: jørn Søderholm)

Utstyret krever hele veibredden for å få gjort jobben skikkelig. Da blir det lange perioder med stengt vei, mens trafikkdirigenter slipper trafikken puljevis gjennom arbeidsområdet.

Trafikkavvikling

For karene som gjør jobben blir det litt uvante arbeidstider, med arbeidsdagen delt i to. Første økt fra ni til to, siste økt fra 19 til 23.

Fjellsikrere jobber ofte på eller nært vei. Folk i faget er godt kjent med å organisere trafikkavvikling gjennom arbeidsområder. Det er likevel sjelden deres arbeid får så stor påvirkning på hverdagslivet i et lokalsamfunn som karene fra Wimo har hatt i Sauda denne våren.

Selve jobben er mye likt de fleste andre oppdrag i fjellsikringsfaget.

– Skogrensk, stein og spett. Mye av det er godt håndarbeid. Her er vi inne med litt maskinpigging på den ene skjæringen. Det har vi ikke innomhus med eget utstyr, så det har vi leid lokalt av AS Forskaling. Ellers er vi inne med forskjellig utstyr og maskiner etter behov, sier Mæstad.

Mye tid i Amarok og telefon

Som anleggsleder har han ansvaret for flere av selskapets jobber. Han tilbringer mye av sin arbeidstid i Amaroken og telefonen.

Her ute på jobben har han mest en servicefunksjon i å sørge for at gutta har alt de trenger. På anlegget er det nemlig én mann som har full kontroll på det hele: Basen.

Han med den gule klatrehjelmen på hodet. Han har tett radiokommunikasjon med trafikkdirigentene i begge ender og full oversikt over det som foregår imellom dem.

Nøkkelrolle

Kim André Lunde heter mannen i nøkkelrollen på Sauda-prosjektet.

LEDELSE: Bas Kim André Lunde (t.v.) og anleggsleder Helge Mæstad. (Foto: Jørn Søderholm)

– Ja, at én person har full kontroll er nøkkelen til å få prosjektet til å gå. Vi har tett dialog. Han holder meg oppdatert og fordeler oppgaver. Både jeg og Kim må være ordentlig på. Ellers går det på høgg og belegg. Da blir ikke ting linet opp og klart, og vi får ikke flyt i jobben. Man må ha et stort bilde for å holde flyten. Så er det opp til meg å sørge for at Kim har de maskinene og ressursene han trenger.

Kim André Lunde har jobbet hos Wimo siden 2014. Men fjellsikring har han jobbet med mye lengre enn det.

– Verdens beste jobb og fag. Jeg har holdt på med dette siden jeg var med far på jobber som gutt, sier Lunde.

Flinke folk og godt utstyr

For å gjennomføre fjellsikring effektivt, trygt og sikkert trengs det både flinke folk og godt utstyr. Det hjelper lite med det ene uten det andre.

Hos Wimo er det tre hovedkomponenter i organisasjonen.

– Tre lag som går i tau og sele hele dagen, rydder og sikrer. Så har vi en håndfull karer som jobber fra lift med nettmontasje og mindre jobber. Kranbilen er den tredje faktoren. Så snart vi får litt volum på boring og bolting, så er vi kjapt inne med kranbilen for boring.

Effektiv kranbil med boretårn

– Den er effektiv?

LANGT: Kranen er en 92 tonnmeter Palfinger. Den rekker 30 meter ut i alle retninger med tårnet. (Foto: Jørn Søderholm)

OPERATIVT: Wimo Fjellsikring har jobbet på FV520 i Sauda i seks uker i vår. F.v. anleggsleder Helge Mæstad, lastebilsjåfør og borer Isak Hernandez og bas Kim André Lunde. (Foto: jørn Søderholm)

LANGT: Kranen er en 92 tonnmeter Palfinger. Den rekker 30 meter ut i alle retninger med tårnet. (Foto: Jørn Søderholm)

BORETÅRN: Isak Hernandez er imponert over Wimmer boretårnet. (Foto: Jørn Søderholm)

– Ja, veldig! Den øker effektiviteten på boringen betydelig. Alternativet hadde vært lift og knemater, som sliter ut både rygg og sjel på folk. Det er strålende HMS å ha disse kranbilene, sier Mæstad.

På jobben i Sauda besørges boringen av Isak André Hernandez (27) fra Vaksdal. Han er sjåfør og borer på Wimo Fjellsikrings borekranbil nummer to.

En MAN TGS 35.500, fireakslet bil med Hydrodrive på begge forakslinger. Kranen er en 92 tonnmeter Palfinger PK 92002 SH kran.

Ytterst sitter et Wimmer boretårn. En ekstra slangepakke sørger for å sende tilstrekkelig med olje til boretårnet – også når kranen er strukket ut til full 30 meters rekkevidde.

– Fullforsterket frontlabb, til 38 tonn. Dermed har jeg full rekkevidde også framover. Her er det rundt 20 meter på det høyeste, så det blir ikke bruk for maksimal rekkevidde. Men jeg har vært på jobber der den har vært for liten. Det blir aldri stort nok, skratter Hernandez.

Wimmer med kraftig moment

Med fullforsterket ramme, kran, boreutstyr, kompressor og vanntank er det ikke mye nyttelast igjen på bilen. Men det er greit, for det er ikke mye plass igjen på kassa heller.

Boretårnet er basert på en Tamrock hammer, med girkasse ombygget av Wimmer. Hammeren er egentlig spesialisert for løsmasseboring. Her er det kraftig moment.

– Helt fantastisk utstyr! Er som en drøm å jobbe med dette. Både utstyret, faget og bedriften.

– Fordi…?

FORNØYD: Kjøre lastebil og drive fjellsikring, i én og samme jobb. Det blir ikke bedre enn det for Isak André Hernandez. (Foto: Jørn Søderholm)

– Jeg har drømt om å kjøre lastebil siden jeg var gutt. Så begynte jeg i fjellsikring før jeg fikk kjøre lastebil, og oppdaget hvor gøy det er. Her får jeg kombinere begge deler. Blir ikke bedre, sier Isak André Hernandez.

Borer støvfritt

Wimo Fjellsikring mener seg å være alene i Norge om å bore støvfritt med utstyr som dette. Det gjør dem svært så fleksible, og godt tilpasset arbeider nær bebyggelse.

MAN-en Hernandez kjører er kranbil nummer to i selskapet. Den ble kjøpt for et par år siden, til erstatning for Mercedes. For ikke lenge siden kjøpte Wimo sin tredje kranbil, også den en Mercedes.

Jobber i Bergen

– Det blir mer og mer vanlig med sånt nå. Flere av våre konkurrenter ser på sånne rigger. Det er et veldig godt redskap ute på jobbene, sier anleggsleder Helge Mæstad.

Som andre fjellsikringsfirmaer tar de gjerne jobbene der de er. En god del av jobbene deres er i og i nærheten av Bergen. Nye Osvegen, for eksempel. Og Bybanen. Der har Wimo vært mye inne med bolting og sprøytebetong.

Jobben i Sauda utføres med Rogaland fylkeskommune som oppdragsgiver. Tidligere har sånne jobber vært for Statens vegvesen. Men fra årsskiftet er det altså fylkeskommunene som har tatt over. Erfaringene så langt lover godt.

Spent før Sauda

– Før oppstart i Sauda var vi spente på hvordan det skulle bli å jobbe direkte under Statens vegvesen og fylkeskommunen. Ikke minst på grunn av alle krangler i media mellom SVV og hovedentreprenører. Bekymringen var ubegrunnet. Samarbeidsklimaet har vært veldig bra. Utfordringer har vi kommet til enighet om fortløpende, uten å stanse arbeidet i påvente av løsninger eller beslutninger.

– Det har blitt snakket om at man skulle få gjort rassikringsarbeider som tiltak i forbindelse med koronaepidemien. Hvordan har dette påvirket dere?

– Ingenting. Jobbene som skulle komme ut i forbindelse med Covid-19 har vi ikke sett noe til ennå. Det som har holdt oss i gang gjennom denne tiden er prosjekter som har vært planlagt før utbruddet av korona, sier Helge Mæstad.

Reportasjen er basert på et besøk hos Wimo Fjellsikring på jobben i Sauda i slutten av mai 2020.

Marius Vasylevas (t.h.) kjører og opererer gysebilen hos Wimo. Her i prat med bas Kim André Lunde. (Foto: Jørn Søderholm)

BOLT: Martin Natås gyser fast bolter. (Foto: Jørn Søderholm)

BESKYTTELSE: Det er hardt å være asfalt når steinen kommer ned. Da er det godt å ha beskyttelse. (Foto: Jørn Søderholm)

Merkesystemet sier boreren hvor dypt det skal bores. (Foto: Jørn Søderholm)

PIGGING: Maskinpigging ble leid inn av lokale Forskaling AS fra Sauda. Joakim Østebø Vanvik kjørte den maskinen. Her i prat med bas Kim André Lunde. (Foto: Jørn Søderholm)

STANDARD: Den gode(?), gamle knemateren er stadig med. Martin Natås bolter og monterer nett. (Foto: Jørn Søderholm)