Rekordvei åpnet på Løten

Den RV3 motorveien mellom Løten og Elverum tatt i bruk torsdag. Tre måneder før planen og 1,4 milliarder billigere enn antatt. OPS-prosjekt med SVV og norske entreprenører.

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet fikk æren av å klippe snoren nest siste dag i juli.

Veianlegget er 27 kilometer med splitter ny vei på riksvei 3 og 25 mellom Ommangsvollen i Løten og Svingen og Basthjørnet i Elverum. Dessuten syv kilometer med gang- og sykkelveier og en ny Ånestad kontrollstasjon.

Annonse

Rekordrask bygging

Kjell Inge Davik (f.v.), Ståle Rød, Ingelin Noresjø, Ingrid Dahl Hovland og Taale Stensbye. (Foto: Lars Helge Rasch, SVV)

– Veien har landets korteste byggetid. Opprinnelig skulle den åpne 1. november i år, men nå åpnet etter en byggetid på bare 26 måneder og tre måneder før tiden. Prislappen er på 5,5 milliarder kroner, som inkluderer drift og vedlikehold i 20 år fremover. Dette er hele 1,4 milliarder lavere enn antatt, sier prosjektleder Taale Stensbye i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Utbyggingen er en viktig styrking av riksvei 3 mellom Oslo og Trondheim. Utbyggingen er også med på å styrke Hamar og Elverum som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

Mer forutsigbarhet

Fartsgrensen på strekningen økes fra 70 til 90 km/t og 110 km/t. Firefelts vei mellom Brenneriroa og Åkroken og to- og trefelts vei ellers gir en mer forutsigbar fremkommelighet.

90 prosent av tungtrafikken mellom Oslo og Trondheim går gjennom riksvei 3 i Østerdalen.

I tillegg blir det et bedre bomiljø langs dagens vei og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum.

OPS-prosjekt

Prosjektet er den største veikontrakten i Norge noensinne – og gjennomføres som et OPS-prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid).

Vegvesenet som byggherre har kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS, som er byggherrens representant. Det selskapet har igjen hatt Skanska Norge som hovedentreprenør, mens Vassbakk & Stol AS har vært tungt inne som UE.

Avtalen innebærer at Hedmarksvegen og Skanska skal stå for drift og vedlikehold av veianlegget i de neste 20 årene.

Prisbelønnet prosjekt

Riksvei 3/25-prosjektet er det første i Norge som har oppnådd «Whole Team Award Excelent» i klima- og miljøsertifiseringen CEEQUAL.

Prosjektet ble tildelt prisen «Partnership Awards Europe 2019» som «Best Transport Project» – og dermed anerkjent som det beste samarbeidsprosjektet mellom offentlig og privat sektor i Europa.

Prosjektet har en kostnad på 5,5 mrd kroner, inklusive kostnader knyttet til drift og vedlikehold i 20 år.

Rv. 3 og rv. 25 er bygd i ny trasé på hele strekningen. 16,5 km mellom Tønset i Løten og Basthjørnet i Elverum er bygd som firefelts veg med midtdeler, viltgjerde og to viltoverganger. De resterende 10,5 km mellom Ommangsvollen og Tønset i Løten og Åkroken og Svingen rasteplass i Elverum er tofelts veg med midtdeler og forbikjøringsfelt.

«Avtroppende riksvei» blir heretter okalvei med nedsatt hastighet og sykkelfelt.