SVV krever flere lærlinger hos entreprenører

Statens vegvesen vil ha flere lærlinger på i sine kontrakter. Innfører nytt minimumskrav. Etaten utvider også kompensasjonen for bruk av lærlinger.

Nå skal andelen lærlinger økes i Vegvesenets kontrakter. Det framgår av en pressemelding fra etaten.

Beslutningen bygger på en kartlegging Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) har fått utført. Den viser at tilgang på lærlinger varierer stort.

Annonse

Statens vegvesen har frem til nå ikke satt krav til minimum andel lærlinger i kontraktene. I stedet har vegvesenet praktisert en kompensasjonsordning hvor entreprenør får kompensert 50 kroner per time for lærlinger.

Innfører minimumskrav til antall lærlinger

– Ordningen har blitt til i et samarbeid med bransjen. Nå vil Vegvesenet sette minimumskrav til andel lærlinger i utbyggingskontraktene, sieravdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Kartleggingen viser at tilgangen på lærlinger er meget varierende rundt om i landet.

– Dette illustrerer hvor utfordrende det er å tallfeste et minimumskrav i kontrakter for en organisasjon som har kontrakter over hele landet. I store deler av landet er det mangel på lærlinger, sier Sandvin.

Flest i AMF – mangler lærlinger i veg- og anleggsfaget

Det er flest lærlingplasser innen bygg innen tømrer-, rørlegger- og betongfaget. For anlegg er det per i dag flest lærlinger i anleggsmaskinførerfaget, med totalt drøyt fem prosent lærlingedekning.

I veg- og anleggsfaget er totaldekningen 2,4 prosent. Disse lærlingene er i tillegg meget ujevnt fordelt over landet. Ingen landsdeler har en dekning over seks prosent i dette faget. Størstedelen av landet har faktisk en dekning på under fire prosent på veg- og anleggsfag.

Arne Akre i EBA forteller i pressemeldingen at organisasjonen utførte kartleggingen for å belyse viktigheten av at det stilles krav til lærlingeandel.

Sandvin roser EBA for arbeidet med å få kartlagt tilgangen til lærlinger.

Realistiske krav

– Vi er glade for at EBA har innhentet denne informasjonen. De bidrar til at vi kan sette realistiske krav til lærlingeandel på våre kontrakter. En gjennomgang av våre kontrakter viser at lærlingeandelen flere steder har ligget under tre prosent. Nå vil vi gjøre vår del for å legge til rette for flere lærlingeplasser, sier Sandvin.

EBA har foreslått at vegvesenet setter krav til minimum fem prosent lærlinger i kontrakter med årlig omsetning over 50 millioner kroner. Sandvin mener dette er en god løsning.

– Som fastlands-Norges største byggherreorganisasjon har vi gjennom våre kontrakter en unik mulighet til å bidra. I tillegg til å kontraktsfeste lærlingeandel vil vi øke kompensasjonen til 100 kroner per time for lærling-timer utover fem prosent. Vi kompenserer opp til syv prosent.

Maks syv prosent

– Hvorfor gis ikke kompensasjon utover syv prosent?

– Årsaken er en felles holdning hos EBA og Statens vegvesen om at det ikke vil være forsvarlig å ha opp mot ti prosent av arbeidsstokken på et anlegg med bare 1-2 års arbeidserfaring.

Aakre mener kravet som vegvesenet nå setter er et realistisk sett i lys av tilgangen på lærlinger.

Torstein Isaksen, Arne Aakre og Martin Grønnslett

F.v. Torstein Isaksen i Vegdirektoratet, Arne Aakre i EBA og Martin Grønnslett i MEF. (Foto: Jørn Søderholm)

– EBA er godt fornøyd med nye lærlingekrav i utbyggingskontraktene til Statens vegvesen. I tillegg legger de opp til en bonusordning som vi mener er et godt virkemiddel for å utvikle en ordning, sier Aakre.

– Gledelig

Det nye kravet er en forbedring av dagens ordning. EBA mener vegvesenet vil med det nye kravet få et godt og ærlig krav til lærlingeandel.

– Det setter vi pris på i bransjen, sier Aakre.

– Det er svært gledelig at SVV rådfører seg med bransjen, og tar våre innspill på alvor. Jeg opplever Statens vegvesen som oppriktig opptatt av å være med å utvikle kontraktskrav og retningslinjer i riktig retning slik at vi får et mer balansert regelverk og forholde oss til. Krav om antall lærlinger er et godt eksempel på dette. Vi jobber i en bransje som har utfordringer i forhold til rekruttering samtidig som vi sårt trenger de beste ressursene. Dette er et godt bidrag i så måte sier Steinar Myhre i pressemeldingen.

Han er konserndirektør i Skanska og leder av anleggsutvalget i EBA.