Lager sikteanalyse av dette bildet

Ta et bilde av haugen eller ferdig utlagt masse. Ta bildet inn i et dataverktøy og legg til litt manuelt dataarbeid. Vips, så får du en fiks ferdig analyse med siktekurve av massene. Ikke én stein må graves opp, løftes eller transporteres for å gjøre sikteanalyser. Peab var først med å bruke metoden på prosjekt.

Sikteanalyser er en dyd av nødvendighet når det skal bygges med steinmasser. Prøver av massene må hentes ut og sendes til laben.

Etter en manuell sikting lages en siktekurve som dokumenterer om massen inneholder det den bør.

Annonse

Spesielt på de groveste massene kan det være en utfordring.

Sikteanalyse av bilde

Nå holder det med bilder, riktig dataverktøy og en smule arbeid ved datamaskinen. Med bildeanalyser er det mulig å få en fiks ferdig siktekurve ut av elektroniske bilder av steinmassene.

Det høres nesten magisk ut. Hvordan foregår det?

SPESIALIST: Arnhild Ulvik er fagansvarlig på tilslagsmaterialer i Statens vegvesen divisjon for drift og vedlikehold. (Foto: Jørn Søderholm)

– Du må ha bilder av steinmaterialer. Fra et anleggsområde, pukkverk eller lignende. Bildene bør være av god kvalitet, med god oppløsning og med tilstrekkelig antall steinkorn representert i bildet. De behandles i en software som etter redigering og matematiske beregninger lager en siktekurve, sier Arnhild Ulvik i Statens vegvesen.

– Bilde? Av haugen?

Standard for grove materialer

– Ja, for eksempel. Det er veldig anvendelig. Du trenger ikke løfte eller bære noe. Det er egentlig bare kontorarbeid. Det fungerer spesielt godt på store steiner, der du trenger enorme prøvemengder for å få massen dokumentert i en lab, sier Ulvik.

Hun er spesialist i steinmaterialer i Statens vegvesen. Etaten har bidratt i utviklingen av en standard for grove materialer – over 90 mm – som kom i fjor.

SIKTEANALYSE: To programmer lager sikteanalyser av bilder av stein. Et av dem er bedre enn det andre.

Standarden gir rom for bildeanalyse som alternativ dokumentasjonsmetode. Sammen med riktig dataverktøy gjør den det enklere å gjøre sikteanalyser i felt. Spesielt på masser med stor stein.

Over 90 millimeter

– Vi har ikke siktemaskiner i lab som takler masser med steinstørrelse over 90 millimeter. Da må man fysisk lempe stein for stein. Dette verktøyet kan forenkle arbeidet ute på anlegg. Entreprenør kan dokumentere under byggingen, begrense kostnader og få god nok dokumentasjon, sier Arnhild Ulvik.

I et innlegg på konferansen Stein i Vei oppsummerte hun erfaringene med to ulike programvareløsninger som finnes på dette området. Den ene amerikansk, den andre canadisk.

Der har slike metoder vært i bruk lenge. Hun har sammenlignet resultater av analyser fra begge programmene med konvensjonelle sikteanalyser.

– Den ene programvaren kommer vesentlig dårligere ut enn den andre. Split Desktop er den som kommer nærmest sikteanalysen, sier hun.

Peab var først

Peab var først ute i landet med å prøve ut analysemetoden. Det gjorde de på prosjektet E6 Trondheim-Melhus, et prosjekt som startet opp i 2016. Da fantes det ingen standard for masser over 90 mm kornstørrelse, og heller ingen andre beskrivelser av hvordan sikteanalyser på så grove masser skal utføres.

Etter forhandlinger med byggherren fikk Peab lov til å bruke bildeanalyseverktøyet, og har høstet positive erfaringer med metoden gjennom prosjektet.

– Hvis du skal begynne å sikte en prøve på 0-300, så må ta ut ett tonn masse og sikte det. Det er mye. Da er det genialt med bilder. Vi har gjort både billedanalyse og sikteanalyse. På 22-120 tok vi verifikasjonsprøver med sikteprøver parallelt med bildeanalyse, Bare for å sammenligne. Det var så å si likt, sier KS-ansvarlig Hege Lyng i Peab.

Best på grove masser

PEAB: KS-ansvarlig Hege Lyng og anleggsleder Johan Hedlund på prosjektet E6 Trondheim-Melhus. (Foto: Jørn Søderholm)

Metoden har blitt benyttet på det meste av masser, og fungerer godt på alle materialer unntatt de aller fineste.

Aller best er den på grovere masser som 20-120, 20-250 og 0-300.

– Når man skal ta prøver av de massene blir det stort volum bare på én eneste prøve. Vi må grave ut av veien og stoppe hele produksjonen. Det blir fort veldig mange prøver å ta på et anlegg. Gjerne flere hundre. Med opptil 500 kilo pr prøve, så blir det mange tonn som forsvinner. Da er det en veldig stor fordel å bare kunne ta bilder av ferdig utlagt masse, sier anleggsleder Johan Hedlund på prosjektet E6 Trondheim-Melhus.

Normalt kamera

Peab bruker Split Desktop. Programvaren kjøpes til en éngangssum på rundt 90 000 kroner.

Kameraet som brukes er ikke noe dyrt og fancy, men det er litt bedre enn mobilkamera.

– Det er veldig viktig med ordentlig kamera, på grunn skygger og oppløsning i bilder. I analysearbeidet merker man ringer rundt steiner på skjermen. Da må man zoome inn. Med bilder fra et dårlig kamera blir det fort kornet, og det kan være vanskelig å se formen på steinen. Vi startet med vanlig, bitttelite kompaktkamera og mobilkamera. Det ser ut som fine bilder, men når du begynner å zoome inn ser du at det ikke er særlig bra. Det er best å ta bilder i skygge, ikke i direkte sollys. Eventuelt i skyggen av varebilen. Analysen er enklere om det ikke er alt for bløtt. Våte steiner gir gjenskinn og kan være vanskeligere å se enn tørr stein, sier Lyng.

Fast målestokk

Bildene må tas med et element av en fast målestokk i bildet. Gjerne en meterstokk eller en telefon du vet størrelsen på.

I Peab har de laget en stålramme på 1×1 meter. Denne legges på underlaget og fungerer godt som avgrensning og målestokk.

BILDE: Med et bilde av ferdig utlagt masse kan det lages en fiks, ferdig sikteanalyse. Peab tar bilder med en 1×1 m ramme som målestokk. (Foto: Peab)

– Vi fotograferer på utlagt masse. Om det er komprimert eller ikke spiller ikke så stor rolle. Bildeanalysen kan oppfattte kornstørrelse ned til 11 millimeter, men da bruker vi langt tid på det. Vi sparer tid og penger på dette. Vi slipper å grave opp, frakte til lab og vente. Vi får resultatene mye fortere, sier hun.

– Tidsbruk i analysearbeidet?

Én time pr analyse

– Fire timer pr bilde i begynnelsen. Det tar tid å ringe rundt hver eneste stein. Så lærer man seg en del triks. Nå er vi nede på én time, sier Hege Lyng.

Det er for ingenting å regne, når  man i tillegg slipper å grave opp, legge ut igjen og komprimere etter uttak av sikteprøver.

– Bildeanalyse er mye bedre enn å grave opp veien, sier Hege Lyng.