Så mange MEF-bedrifter har fått penger fra kompensasjonsordningen

49 MEF-entreprenører med samlet halvert omsetning har fått tett på 6,5 millioner fra statens kompensasjonsordning den første måneden. Fikk fra 6 000 til over 600 000 i støtte. Se her hvilke bransjer de jobber i.

Kompensasjonsordningen fra staten skal gi støtte til dekning av faste, uunngåelige kostnader og omsetningsfall som følge av koronaepidemien.

49 maskinentreprenørbedrifter blant medlemmene i MEF har søkt og fått tilskudd for mars.

Annonse
  • Bedrifter fra alle fylker, unntatt Oslo.
  • 31 innen veibygging, grunnarbeid og riving
  • 5 innen brønnboring, fundamentering, VA og undervannsarbeid
  • 3 innen skog
  • 3 innen pukkverk og masseuttak
  • 2 anleggsgartnere
  • 2 i transport
  • 1 i elektro
  • 1 i geologiske undersøkelser

Mer enn halvert omsetning

Bedriftene har i søknadene rapportert om en samlet omsetning i mars 2020 på 77 millioner. Det er mer enn en halvering fra nær 160 millioner samme måned i fjor.

Bedriftene har fått en samlet støtte på tett oppunder seks millioner kroner, i gjennomsnitt rett over 130 000 kroner hver.

Tildelte beløp varierer i størrelse. Det minste er på 6 000 kroner til en sprengningsentreprenør i Viken, mens det største var på 623 000 kroner til en grunnarbeidsentreprenør i Agder.

Tallene over gjelder mars. Søknad om støtte for april blir åpnet 15. mai.

Med det samme kompensasjonsordningen ble kjent, opprettet MEF en egen innsatsgruppe for å bistå medlemmene i søknadsprosessen.

– Vi har hatt 15-20 henvendelser til gruppa og regionsjefene. For det meste med generelle spørsmål om ordningen og spørsmål knyttet til omsetningstap og faste uungåelige kostnader, sier Paul Olaf Baraas.

Han er MEFs regionsjef Vest, og leder for innsatsgruppa.

Paul Olaf Baraas.