MEF oppretter ny «krisepakke-gruppe»

Flertallet på Stortinget er enige om innholdet i krisepakke 3. Dropper forbud mot utbytte og oppsigelser. MEF oppretter ekspertgruppe for å bistå medlemmene i bruk av de ulike krisepakke-tiltakene.

Det er bred enighet på Stortinget om en kontantstøtteordning for bedrifter. Flertallet vil ikke nekte bedriftene å utbetale utbytte eller å si opp folk.

– Det skal bli lett å komme inn i ordningen, men vanskelig å misbruke den.

Annonse

Det sa Høyres Mudassar Kapur, som leder Stortingets finanskomité, da han presenterte enigheten om kontantstøtten til koronarammede bedrifter på Stortinget tirsdag.

Brukes med kløkt og ansvarlighet

Han oppfordret samtidig bedriftene som nå skal motta krisestøtten, om å bruke pengene «med ansvarlighet og kløkt».

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har forhandlet med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV om ordningen gjennom helgen og mandag.

Hovedmålet er å redde bedrifter som er hardt rammet i forbindelse med koronaepidemien, slik at de ikke går konkurs.

MEF opprettet ekspertutvalg for krisepakkene

MEF har satt ned et eget ekspertutvalg som skal bistå medlemmene med å informere om ordningen, og finne ut om medlemsbedrifter kan søke kompensasjon ut fra retningslinjene som ligger i ordningen.

– Det blir trolig en del arbeid med å gi råd om hva som er å anse som faste, uunngåelige kostnader som kan legges til grunn, basert på delposter i næringsoppgave. Noe støtte i selve søknadsprosessen blir det nok også.

Det sier Paul Olaf Baraas.

Han er regionsjef i MEF region vest, og leder for gruppen. Den nylig opprettede ekspertgruppen er satt sammen av personer med kompetanse innen juss, økonomi, regnskap og organisasjon.

Skaffe oversikt

Medlemmene i gruppa skal bruke påsken til å få oversikt over aktuelle virkemidler, og regner med å være klar rett over påske. Da har forhåpentlig ESA sitt sin godkjenning til ordningene.

De siste ukene har myndighetene satt i verk flere runder med krisepakker og virkemidler til bedrifter. Baraas tror det er betydelig behov for både virkemidlene og bistanden blant medlemsbedriftene i MEF.

– Ingen av våre medlemsbedrifter er pålagt stengt ned av staten. Men mange opplever betydelig reduksjon i omsetning. Noen på grunn av hytteforbudet. Andre på grunn av strenge og varierende kommunale karanteneregler. Dette er trolig bedrifter som kan komme inn under kompensasjonsordningen. Som MEF-medlem vil man kunne få hjelp av ekspertgruppa, sier han.

Hjelp til kartlegging og søknad

Gruppa skal være til hjelp for medlemsbedrifter som har spørsmål eller trenger hjelp, både i kartleggingsfase og søknadsprosessen. Gruppa skal også være en støtte internt i MEFs regionapparat.

Rutiner og retningslinjer blir utarbeidet innen påsken er slutt, og det vil komme mer informasjon om dette etter påske.

Ordningen blir åpnet for søknader 17. april, forutsatt at ESA godkjenner den. Ordningen og søknadssystemet skal ha en høy grad av automatisering i søknadsprosessen.

Paul Olaf Baraas anbefaler medlemsbedrifter som mener seg berørt av dette å gjøre sine egne forberedelser.

– Skaff oversikt over omsetning i mars og april 2019. Den sammenlignes med omsetning for mars og april i år. Differansen mellom 2019 og 2020 er sentral, sier han.