Hang trekkerør på gjerdet – halverte kostnader

Nei, trekkerør for kabel må ikke på død og liv ned i bakken. En oppfinnsom løsning på E134 i Mjøndalen halverte prisen på et vanskelig kabelstrekk.

MJØNDALEN: – Vi visste vi ville få en utfordring med framføring av kabelen forbi Eker Papirfabrikk i Mjøndalen. Denne helt nye løsningen for framføring av kabel ga en halvering av beregnet pris.

Det sier elektroingeniør Ottar Bjørnstad i Statens vegvesen i denne artikkelen på etatens nettsted.

Annonse

På en om lag 150 meter lang strekning langs fabrikken ligger gang- og sykkelvegen og E134 tett på hverandre.

Trangt om plassen

Her er ingen mulighet for å utvide plassen, og E134 ligger inneklemt mellom jernbanen og industriområdet.

Trangt om plassen mellom veg, gang/sykkelveg, jernbane og industri. (Foto: Kjell Wold)

Her skal det legges en kabeltrase i rør tett inntil vegområdet. Flere alternative kabelfremføringer har vært vurdert på denne strekningen.

Ett alternativ var å støpe en betongkanal som erstatning for fundament i eksisterende gjerde. Kanalen skulle inneholde alle kabelrør, i tillegg til å bære et gjerde montert på toppen.

Løsningen gjorde det vanskelig å holde full bredde på gang/sykkelvegen mellom kanal og nytt betongrekkverk mot E 134. Det ville gi problemer for normal vinterdrift som brøyting og strøing.

Rørføring på gjerdet

Trekkerør i høyden i aluminiumskasse bak gjerde. (Foto: Kjell Wold)

– Etter noe granskning av området og vurdering av alternative løsninger falt prosjektet ned på å bruke eksiterende gjerde som fundament for rørføring, forteller SHA-leder Eugen Myhr.

Nå blir det istede montert en aluminiumskasse på baksiden av gjerdet mot gang/sykkelvegen. I denne kassen bygges det opp en ramme av type kabelstige. Der blir alle trekkerør montert.

– En enklere og lettere konstruksjon uten store krav til vedlikehold. Kabelfremføringen gir også enkel tilgang til de lysmastene som er berørt av denne strekningen. Konstruksjonen tar også høyde for senere utvidelser for kabelfremføring, forteller Ottar Bjørnstad.

Den nye «Petter Smart-løsningen» sparer E134-prosjektet for både tid og penger. I tillegg vil konstruksjonen fremstå som en skjerming mot industriområdet.