Sundquist fikk kraftkontrakt i Finnmark etter korona-usikkerhet

– Store Måsevann-kontrakten i boks! Gleden er stor hos AS Oscar Sundquist i Kirkenes. Signerte viktig kontrakt med Statkraft, etter at prosessen ble satt på vent.

KIRKENES / LEBESBY: – Statkraft har gjort endelig vedtak om å skrive kontrakt med oss på å utbedre damanlegget ved Store Måsevann i Lebesby kommune, opplyser AS Oscar Sundquist på sin webside.

Lettelse og glede

Bak de nøkterne ordene ligger en betydelig glede og lettelse. Midt i kontraktprosessen fikk Kirkenes-entreprenøren nemlig et ubehagelig opphold.

Annonse

Áigin Bakken. Daglig leder i AS Oscar Sundquist. (Foto: Runar F. Daler).

– Tilbud var innlevert, forhandling gjennomført og vi fikk melding om at nå gjenstod noen formelle saker. Da ble pauseknappen slått inn av koronaviruset. Usikkerheten var stor, sier daglig leder Áigin Bakkehaug.

Sammen med prosjektledelsen arbeidet selskapet tett for å få på plass risikoreduserende tiltak og håndtere konsekvenser av nasjonale og lokale retningslinjene vedrørende koronasmittefaren.

Fornuftige løsninger

– Vi laget handlingsplaner, avklarte retningslinjer og analyserte konsekvenser. Vi kom frem til fornuftige løsninger som gjorde at prosjektet kunne gjennomføres med konkrete tiltak, sier han.

Kraftverket er å regne som et småkraftverk og utnytter vann fra vassdrag i Adamselv reguleringsområde. Kraftverket ble påbegynt i 2012 og satt i drift våren 2015.

Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde på 12 meter mellom Offervannsdammen og Store Måsevann. Med et 2,2 MW aggregat med en Kaplan-turbin leverer kraftverket en årsproduksjon på 7 GWh. Turbinen er plassert 15 meter under bakkenivå.

Offervann og Adamselv er de nordligste vannkraftverkene til Statkraft.

Tre anleggssteder

Oppdraget består i utbedring av hoveddammen Store Måsevann. Anleggsområdet omfatter grovt sett tre anleggssteder:

  • Dam Store Måsevann. Riving av Dam Østeidet, bygging av to nye overløpsdammer i betong, steinbrudd, mellomlager og fornying av Dam Store Måsevann.
  • Dam Nordvesteidet. Veiløs fornying av fyllingsdam.
  • Offervann kraftverk. Hovedrigg og kanalisering av innløp til Offervann kraftverk.

– Arbeidet vil utføres i stor grad med egne ressurser. Vi vil også knytte til oss andre dyktige leverandører, opplyser Sundquist.

Alta Anlegg AS engasjeres for betongarbeider, Kjell Foss Nord AS for sprengningsarbeider og Workinn AS for plastringskompetanse. Prosjektet skal i hovedsak gjennomføres i løpet av sommeren og høsten 2020. En del arbeider utføres sommersesongen 2021.