Veibygging: To stopp – to utsatte anbud

E18-prosjektene Varoddbrbrua og Vålerengtunnelen stopper eller reduseres kraftig. To E16-prosjekter i anbudsfase utsettes. Ellers går utbyggingsaktiviteten i Statens vegvesen som normalt.

Det framgår av denne artikkelen på SVVs egen webside.

Anleggene med svært redusert aktivitet er E18 Vålerengtunnelen og bruarbeidene på E18 Varoddbrua.

Annonse

Utsatt anbud

En annen konsekvens av koronaviruset er Statens vegvesen utsetter fristen for entreprisen E16 Bjørum-Skaret, og trekker anbudet på E16 Kvamskleiva. Det vil bli lyst ut igjen senere.

– Vi har to anlegg der aktiviteten stopper eller reduseres betraktelig, og derfor følger vi nå situasjonen for pågående anlegg time for time.

Det sier Kjell Inge Davik, direktør for utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen. Han viser til at divisjonen har ansvaret for en rekke store og små vegprosjekt rundt om i landet.

Det er iverksatt rutiner for å unngå fysisk kontakt på anleggene, blant annet med full stopp i all fysisk møtevirksomhet.

Jobber hjemmefra

– Vi følger selvsagt folkehelseinstituttets hygieneråd. Videre intensiveres renholdet i våre lokaler. Byggherrepersonell som kan jobbe fra hjemmekontor skal gjøre det. Dersom våre anleggskontor ikke kan oppfattes som sikker sone, vil vi stenge ned og sende ansatte hjem. Anleggskontorene er nå stengt for besøk av andre enn tilsatte, sier Davik

Statens vegvesen har tett dialog med sine entreprenører for å unngå spredningsrisiko.

Entreprenørene følger gjeldende hygieneråd og gjør spesifikke vurderinger på sine anlegg med store boligrigger.

Nye Veier AS

Også på veiprosjekter hos Nye Veier AS kjøres det med normalt aktivitetsnivå hos byggherren.

– Inntil videre har ikke vi stanset noen prosjekter. Med våre kontrakter som totalentrepriser lar vi mye være opp til entreprenørene, og selvsagt kommunene som administrerer medisinske tiltak, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier AS.

Selskapet har satt krisestab, gjennom elektroniske kanaler.

– Alle jobber på hjemmekontor og har selvsagt stanset all reisevirksomhet. Vi har hyppige møter på Teams og følger det hele fortløpende, sier Altmann.