Statens vegvesen ber entreprenører oppdatere HMS-planer på alle anlegg

E69 Skarvbergtunnelen (bildet) og to andre anlegg står eller er redusert. Tre planlagte prosjekter skyves på. Ellers kjører Statens vegvesen videre på sine anlegg så lenge det er forsvarlig. Ber entreprenører oppdatere HMS-planer.

– Statens vegvesens anleggsarbeider fortsetter i de aller fleste utbyggingsprosjektene, så lenge det er forsvarlig. Vi følger de rådene helsemyndighetene til enhver tid gir, og vi følger situasjon tett.

Det sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen i denne artikkelen.

Annonse

20 milliarder på veianlegg i 2020

Vegvesenet er Norges største byggherre. Bare i 2020 omsetter et 50-talls veianlegg over hele landet for rundt 20 milliarder kroner.

Noen av Statens vegvesens vegprosjekter er direkte berørt av koronasmitten, i tillegg til den generelle innføringen av forebyggende smitteverntiltak før helga.

Disse prosjektene er berørt (pr 17. mars):

  • E69 Skarvbergtunnelen (Porsanger): Arbeidet utføres av Skanska, og er er sterkt redusert.
  • E18 Varoddbrua (Kristiansand): Arbeidene på brua er stanset og ferdigstillelse forskyves. Det pågår mindre anleggsarbeider.
  • E18 Vålerengtunnelen (Oslo): Stengingen av tunnelen er utsatt og arbeidene forskyves.
  • E16 Eggemoen – Olum (Ringerike og Jevnaker): Arbeidene er sterkt redusert – mindre anleggsarbeid pågår.
  • E16: Gudvanga- Flenja (Aurland): Oppgradering i tunnelene utsatt på ubestemt tid.
  • E16 Bjørum-Skaret (Bærum og Hole): Fristen for entreprisen er utsatt.
  • E16 Kvamskleiva (Vang i Valdres): Anbudet trekkes og vil bli lyst ut igjen senere.

– Vi samarbeider tett med våre entreprenører for å hindre spredning av smitte ute på anleggene og på boligriggene, sier Davik.

Etter råd fra helsemyndighetene gjennomføres det nå særskilte tiltak på alle anlegg.

Oppdatere risikovurderinger

Davik ber alle SVVs kontraktsparter oppdatere sine risikovurderinger i egen HMS-plan for gjeldende kontraktsarbeid i forbindelse med utbruddet av koronaviruset.

Hensikten er å avdekke kritiske arbeidsoperasjoner, og forhold knyttet til innkvartering.

Kjell Inge Davik, direktør for utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen. Bildet er fra 2016. (Foto: Jørn Søderholm)

– Nå er det svært viktig å få på plass tiltak som kan hindre videre spredning av viruset. Både blant egne ansatte, underentreprenører, innleide og alle andre som blir berørt av anleggsarbeidet, sier Davik.

Ta høyde for å stenge ned

Han understreker at risikovurderingen også skal ta høyde for hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta sikkerheten for trafikanter, publikum og andre som blir berørt, dersom anleggsarbeidet må stenge ned en periode.

– Dette for å unngå at tap og skade skjer, sier Davik.

Vegvesenet ber nå alle kontraktsparter oppdaterer beredskapsplaner og varslingsplaner for kontraktsarbeidet. Alle risikovurderinger og tiltak vil følges opp på det enkelte anlegg i tiden fremover.

– Midt oppe i en litt uvirkelig tid er det godt å registrere at vi har en bransje vi samarbeider godt med og at dugnadsinnsatsen er stor hos alle parter, sier utbyggingsdirektøren i Statens vegvesen.