Nye Veier: Øker farta og splitter kontrakter

Nye Veier går ut med en egen tiltakspakke til entreprenørmarkedet. Holder fremdrift, endrer betalingsrutiner og øker tempoet på utlysing av nye kontrakter. Vil også splitte store kontrakter i mindre for å komme det norske markedet i møte.

Nye Veier går i dialog med entreprenør- og rådgiverbransjen for å legge til rette for en rekke tiltak som skal sørge for å holde hjulene i gang og bedre likviditeten til leverandørene.

– Vi er tjent med leverandører som er sterke og oppegående etter korononakrisen, sier adm. direktør Anette Aanesland i en pressemelding.

Annonse

Nye Veier har normal drift, og holder framdriften i pågående konkurranser.

Fakta:

Nye Veier har syv kontrakter under bygging – alle går stort sett som planlagt
Tre konkurranser går som planlagt: E18 Langangen-Rugtvedt, E6 Storhove-Øyer og E6 Moelv-Roterud
E6 Kvænangsfjellet – ut i markedet i mai

Utbyggingsprosjektene er stort sett i rute og anleggsdriften går foreløpig tilnærmet som normalt.

E6 Kvænangsfjellet. Nye Veier lyser ut prosjektet i mai.

Nå skal selskapet legge til rette for tiltak som skal avhjelpe situasjonen mange entreprenører og rådgivere opplever som svært dramatisk, med kansellerte kontrakter, en anstrengt markedssituasjon og konkursfare.

Tiltak

– Vi sikrer at pågående konkurranser gjennomføres og at kontrakter signeres. I dag signerte Nye Veier og AF Gruppen en veikontrakt med en ramme på ca. fire mrd. kroner. Vi skal også fullføre pågående konkurranser for å sikre at kontraktene signeres og ikke forskyves ut i tid, forklarer administrerende direktør Anette Aanesland.

Nå ønsker ledelsen i Nye Veier møter med entreprenørene og rådgiverne som samarbeider med selskapet.

Her er «menyen» av tiltak som kan være aktuelt å tilby:

  • Kortere betalingsfrist
  • Forskuddsbetaling
  • Betale ut innestående
  • Gi lengre tidsfrister
  • Mindre kontrakter

Nye Veier forutsetter at tiltakene også kommer underentreprenører til gode. Aanesland forklarer at det også kan bli aktuelt å splitte opp det som i utgangspunktet ville vært store kontrakter, i flere mindre.

Administrerende direktør Anette Aanesland. (Foto: Nye Veier AS)

– Vi vurderer dette fordi vi ser et marked her hjemme som opplever dramatiske tider. Da er vårt svar å komme aktørene i møte, blant annet med en tilpassing av kontrakter, sier Aanesland.

Tempo og mindre kontrakter

Nye Veier vil i tillegg sette fart i arbeidet med nye konkurranser på strekninger der finansieringen er sikret.

Også her kan det ligge til rette for – i Nye Veier-sammenheng – mindre kontrakter.

– Det er viktig å sikre at planlagte konkurranser kommer ut i markedet. De konkurransene som allerede er annonsert bør i så stor grad som mulig sendes ut i markedet til angitt tid. For oss som byggherre er det viktig at det er et fungerende marked til stede også etter at koronaviruset ikke lenger preger hverdagen vår, forklarer Aanesland.

Det gjelder også arbeidet med eksempelvis reguleringsplaner. Nye Veier vil inngå rammeavtaler med rådgiverne for å spare tid.

– Hensikten med en slik rammeavtale er å sikre at vi får gode team som kan gjennomføre reguleringsplaner – uten å måtte ha en ny konkurranse for det enkelte oppdraget, for eksempel reguleringsplaner. I disse koronatider er det viktig å holde hjulene i gang – også for rådgiverne, avslutter Aanesland.