Ny nasjonal veileder for lokale koronaregler

Tiltagende strid om lokale koronaregler har funnet en løsning. En nasjonal veileder for lokale regler ble presentert søndag. Både KS, NHO, LO og MEF sier seg fornøyd med løsningen. – Stor takk til Bent Høie, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Helt siden utbruddet av epidemien har en rekke kommuner innført og praktisert sine egne regler, blant annet om karantene for alle som kommer utenfra kommunen. Disse lokale reglene har medført store utfordringer for mange bedrifter rundt om i landet. Også en hel del maskinentreprenører.

Statsminister Erna Solberg har de siste dagene blitt tydeligere overfor kommunene om at slike regler ikke er ønskelig. Men en rekke kommuner nektet likevel å slippe opp på reglene.

Annonse

Krisemøte endte med veileder

Søndag har det vært krisemøter mellom blant andre Regjeringen og Kommunenes Sentralforbund (KS).

Søndag ettermiddag la Regjeringen frem en veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler. Her finner du veilederen.

– Vi har nå fått gjennomslag i veilederen for at kommunene skal forholde seg til nasjonale retningslinjer som skal holde hjulene i gang. Det ble noen timer på overtid med høy temperatur, men nå må vi få i gang full drift der disse reglene har hindret det. En stor takk til Bent Høie som med klokskap har forent to sider som lenge stod steilt mot hverandre, sier MEF-direktør Julie Brodtkorb.

Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene.

Unngår å ramme verdiskaping og samfunnsfunksjoner

Veilederen skal sikre at kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner.

– Det er viktig at vi ikke får flere permitterte, oppsigelser og konkurser. Det er viktig at vi sikrer at økonomien fungerer. Det er det dette dreier seg om. Norske bedrifter er opptatt av smittevern. Det er tatt meget gode grep av nasjonale myndigheter på smittevern, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid på Regjeringens pressekonferanse.

Veilederen er ikke rettslig bindende, og er ingen formell instruks. Den skal inneholde føringer Regjeringen og kommunenes organisasjon er enige om.

–Jeg har forståelse for at noen kommuner har brukt lokale karanteneregler for å forsøke å forsinke utbruddet i sitt område og brukt den tiden til å være bedre forberedt. I veilederen forklarer vi på en tydelig måte hva smittevernloven gir kommunene adgang til, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

–Det er tøffe dager for norsk næringsliv. Mange er bekymret for at karantene- og smittevernregler praktiseres ulikt mellom kommuner. I denne situasjonen er det viktig å skape mest mulig forutsigbare rammer for næringslivet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Nasjonal strategi for hele landet

I forbindelse med utbruddet av koronavirus er det iverksatt en rekke nasjonale tiltak. De nasjonale karantenereglene og andre nasjonale smitteverntiltak gjelder for hele landet. En effektiv nasjonal strategi for å møte situasjonen forutsetter at nasjonale og kommunale karanteneregler virker sammen for å motvirke smittespredning, og at tiltakene avveies mot andre viktige samfunnshensyn.

En rekke kommuner har vedtatt lokale karantene- og innreiseregler med hjemmel i smittevernloven § 4-1. Dette er inngripende tiltak, både for privatpersoner, arbeidstakere, næringsdrivende og offentlig sektor. Det er store forskjeller mellom tiltakene som er iverksatt i kommunene. Vi står overfor en situasjon som kan bli langvarig og kommunene gis veiledning som smittevernlovens muligheter.

– Kommunene spiller en viktig rolle i smittevernet og jeg setter stor pris på arbeidet som gjøres i alle landets kommuner. For å få best mulig affekt av tiltakene er det viktig at de kommunale smitteverntiltakene samordnes med de nasjonale slik at vi alle drar i samme retning, sier Høie i pressemeldingen.

Samfunnet drives mest mulig normalt

Det er et mål for regjeringen at samfunnet kan drives mest mulig normalt innenfor et forsvarlig smittevern.

Det sikrer at så mye som mulig av næringslivet holdes i gang for å bevare arbeidsplasser og verdiskaping, og sørger for at folk får tilgang på nødvendige varer og tjenester.

–Norske bedrifter har behov for både arbeidskraft og varer for å holde hjulene i gang, for at flest mulig skal ha en jobb å gå til etter at dette er over. Samtidig er det helt avgjørende at alle kritiske samfunnsfunksjoner tas hensyn til, slik at norsk næringsliv får levert varer og tjenester til befolkningen uten hindringer. Det er særlig viktig at matvareforsyningskjeden går mest mulig uhindret, sier Nybø.

Justeringer underveis

Det er en forutsetning at vedtak ikke skal vare lenger enn nødvendig, og vedtakene må justeres i forhold til epidemiens utvikling. Derfor må kommunene være beredt til å gjøre justeringer, og det må vi også gjøre nasjonalt.

I veilederen er det en gjennomgang av hvordan lokale regler om karantene og innreise bør utformes.

Slik situasjonen er i dag bør det blant annet gis unntak for kritiske samfunnsfunksjoner, pendlere og for å kunne holde hjulene i gang i samfunnet. Heller ikke barn som har delt bosted i ulike kommuner bør rammes av slike tiltak.

Det er også nødvendig å opprette en god dialog lokalt som involverer alle berørte parter. For eksempel bør kommuner innenfor samme bo- og arbeidsmarkedsregion sikre like regler.