– Ingen fare, vi er fullt operative

Maskinstyring AS er fullt operative. Kun fire av over 50 ansatte går i karantene etter tur til Conexpo. – Alle avdelinger er fullt operative, presiserer daglig leder.

– Vi har iverksatt interne tiltak for å hindre spredning etter anbefalinger og beslutninger fra Folkehelsinstituttet og Helsedirekoratet. Alle avdelinger er operative, dog med avtalte retningslinjer og begrensinger. Fire av våre ansatte har vært på anleggsmessen Conexpo i USA. Disse fire reiser naturlig nok rett hjem til karantene etter gjeldende retningslinjer.

Det sier daglig leder Ole Helg Aalstad i Maskinstyring AS.

Annonse

Han er bekymret for at Anleggsmaskinens artikkel om at nordmenn på tur til Conexo i Las Vegas har skapt et inntrykk av at store deler av selskapet har vært i utlandet.

Kunder – ikke ansatte

Det er ikke riktig. Maskinstyring as har i dag over 50 ansatte. Av disse har fire vært i USA, og går direkte hjem i karantene i henhold til gjeldende regelverk fra FHI.

Resten av reisefølget på 25 i regi av Maskinstyring AS er ikke selskapets egne medarbeidere, men kommer fra ulike bedrifter som er kunder av selskapet.

– De er selv i kontakt med sine arbeidsgivere og forholder seg også til gjeldende karanteneregler, sier Aalstad.

Maskinstyring AS har i likhet med mange andre bedrifter i bransjen satt inn betydelige tiltak for å bidra til å begrense smittespredning av koronaviruset. Deriblant hjemmekontor for de som har anledning til det, med møter og samtaler gjennom ulike elektroniske kanaler.

Det er også sendt ut informasjon og retningslinjer til ansatte og fulgt opp med individuelle samtaler på hvordan man skal forholde seg ute på serviceoppdrag som maskinstyring service og montering, stikning/landmåling og droning.

De fleste nordmennene på Conexpo kommer hjem søndag kveld norsk tid.