Hyundai går i gang med hydrogen-graver

Hyundai Construction Equipment går i gang med hydrogendrevne gravemaskiner. Skal være salgsklare i 2023. – Hydrogen brenselceller passer bedre for tungt utstyr enn batteri-el, sier Hyundai.

Hyundai Construction Equipment og Motor Group går sammen om å utvikle hydrogendrevne gravemaskiner.

Gaffeltrucker og gravemaskiner

Hyundais divisjoner innen maskiner (t.v.) og personbil går sammen om å bygge hydrogendrevne gravemaskiner. (Foto: Hyundai)

De to divisjonene for henholdsvis anleggsmaskiner og personbiler har undertegnet en samarbeidsavtale om å utvikle hydrogendrevne brenselsceller sterke nok til å drive større gaffeltrucker og gravemaskiner opp til medium og store størrelser de neste årene.

Annonse

Hyundai Motors og Hyundai Mobis skal designe brenselscellen og tilhørende batteripakke, mens Hyundai Construction Equipment skal redesigne og bygge om maskiner og gaffeltrucker til å drives på hydrogen.

– Målet er å starte massesalg i 2023, sier Hyundai i en pressemelding.

Slipper ut vanndamp

Hydrogendrift er basert på el-produksjon gjennom en kjemisk reaksjon mellom hydrogen og oksygen i en brenselscelle.

Prosessen slipper kun vanndamp ut i luften og er helt fri for skadelige utslipp. Den er ikke avhengig av elektrisk infrastruktur for lading på samme måte som batteridrevet utstyr, men er i stedet avhengig av hydrogen som drivstoff.

– Med den raskt stigende etterspørselen etter miljøvennlig utstyr rundt om i verden venter vi at hydrogendrevet utstyr skal gi oss en stor global konkurransefordel, sier Hyundai Construction Equipment i en pressemelding.

Lettere å oppskalere hydrogen enn batteri

Hyundai skriver i sin pressemelding at hydrogendrevne brenselscellesystemer er lettere å utvide og oppskalere enn driftsløsninger basert på li-ion-batterier. Dette mener de gjør slike systemer et mye mer logisk valg for tyngre utstyr som store gaffeltrucker og gravemaskiner.

Personbildivisjonen i Hyundai har lang erfaring med hydrogendrift, og besitter etter eget utsagn noe av verdens beste hydrogendrevne brenselscelleteknologi.

Satser på hydrogen

– Med denne satsingen bygger vi et fundament der vi kan bygge kjerneteknologi innen hydrogendrevne anleggsmaskiner godt foran våre konkurrenter. Vi vil gjøre vårt beste for å møte utfordringene foran oss når verdens nasjoner skal etablere globale standarder innen sertifisering av utstyr og relevant regelverk for hydrogendrevet utstyr. Vi skal spille en nøkkelrolle i dette markedet framover.

Det sier forskningssjef Hwang Jong-hyun i Hyundai Material Handling og Construction Equipment.

Hyundai har gjort flere tilnærminger til miljøvennlig anleggutstyr de senere år. Herunder med en elektrisk vaiergraver (!) med strøm gjennom kabel i 2010 og en liten batterielektrisk gravemaskin for hjemmemarkedet i Sør-Korea.

I Norge foregikk det i 2018 en slags utvikling av en hydrogendrevet 30-tonner, blant annet gjennom medvirkning fra Nasta og SINTEF. Vi kjenner ikke til hva som kom ut av det prosjektet.