Statens Vegvesen går inn i Meklingssenteret

Nå blir også Statens vegvesen med i Meklingssenteret.
– Veldig viktig! Nå har vi omtrent hele bygge- og anleggsbransjen med, sier Morten Tveten.

Statens Vegvesen gjør som de andre store statlige byggherrene i samferdselssektoren: Etaten vil delta i Meklingssenterets arbeid.

Alle offentlige byggherrer er med

Det ble offentliggjort i går. Fra før er Nye Veier, Bane Nor og Statsbygg med av byggherrene. Entreprenørene deltar gjennom MEF, EBA og NELFO.  Dessuten deltar Advokatforeningen og universitetene i senteret.

Annonse

– Vi ser frem til å delta aktivt på dette området. For oss er det viktig at konflikter primært blir løst mellom partene på et så lavt nivå og så tidlig som mulig. Hvis ikke konflikten løses på denne måten, vil kompetanse fra Meklingssenteret kunne være et viktig bidrag for å løse konflikter, sier Bettina Sandvin i Statens Vegvesen i en pressemelding fra Meklingssenteret.

Trenger profesjonell hjelp

– Vi er med fordi vi ser et behov for å profesjonalisere og få flere som kan hjelpe oss når vi havner der at vi trenger hjelp fra folk utenfor prosjektet, utdyper Sandvin overfor Anleggsmaskinen.

Plan A er alltid å løse det i prosjektet, på lavest mulig nivå.

– Men noen ganger må vi ha hjelp. Da er det viktig at de vi får hjelp fra er profesjonelle. At det er et tilfang av kompetente folk, sier hun.

– Det er veldig viktig, faktisk! Nå er vi omtrent i mål med å få med hele bygge- og anleggsbransjen inn i dette. Statens vegvesen er den mest vesentlige aktøren i dette også, på dette området. Og har mye erfaring på området, sier daglig leder Morten Tveten i Meklingssenteret.

Glad for å få med SVV

Han sier seg glad for at Statens vegvesen velger å bli med. Det gir Meklingssenteret en større bredde, og setter det bedre i stand til å utvikle nye verktøy som kan hjelpe i konflikter.

– Det mangler en god del innen denne bransjen. Alle konfliktsløsningsprosessene er vesentlig å få utviklet, sier Tveten.

Han opplyser at også Rådgivende Ingeniørers Forening og Arkitektene har signalisert at de vurderer å bli med.

– Dermed har vi snart samlet store deler av anleggsbransjen i en større felles innsats for å håndtere konflikter på en bedre måte, sier han.

– Vi er opptatt av at konfliktløsere som tilbys gjennom Meklingssenteret har en høy profesjonalitet både faglig og når det gjelder personlige egenskaper.  Dette vil vi gjerne være med på å utvikle videre.  Det er et stort behov for å gjøre dette feltet kjent og attraktivt for nye og unge som ønsker å arbeide med utenrettslig konfliktløsning. Det må også utvikles gode verktøy og prosesser, sier Bettina Sandvin i pressemeldingen.

Om meklingssenteret

Meklingssenteret ble opprettet på forsommeren 2019. Det er et samarbeid mellom sentrale næringsaktører innen bygg og anlegg, Advokatforeningen og Universitetet i Oslo. Målet er å skreddersy meklingskompetanse for bruk i næringen.

Et hovedpoeng med Meklingssenteret er at det skal bistå med rask håndtering og sakkyndig kompetanse. Bakgrunnen er det høye konfliktnivået, og store samfunnsmessige viktige prosjekter som lider under dette. Meklingssenterets hovedoppgave er å tilrettelegge, kvalitetssikre og tilby ressurser for utenrettslig konfliktløsning.

Ved å løse konfliktene tidlig før de eskalerer og før de kommer til domstolene spares det penger, tid og intern ressursbruk.  Senteret tilbyr konfliktløsning både via oppmenn og meklere. Senteret har vært i gang siden høsten 2019 og er godt i gang med flere oppdrag. MEF ble med i senteret på senhøsten i fjor.