Vil løse flere konflikter utenom rettssalen

Et meklingssenter for utenomrettslig konfliktløsing ble opprettet tidligere i år. Det skal løse flere konflikter i bygge- og anleggsnæringen gjennom mekling, og senke konfliktnivået. Nå har også MEF blitt med i senteret.

– En enhet som kan bistå med løsninger før det kommer til domstol. Vi skal lette til rette for tidlig løsning i konflikter gjennom mekling. Før rettslig behandling. Gjerne før det blir en tvist også.

Det sier Morten Tveten. Senioradvokat i advokatfirmaet Sands, og tidligere Rambøll-direktør. Tveten er også leder for sekretariatet i det nye meklingssenteret. Sekretariatet vil sitte sammen med Advokatforeningen i Oslo.

Annonse

Meklingssenteret

Meklingssenteret ble opprettet på forsommeren i år. Det er et samarbeid mellom sentrale næringsaktører innen bygg og anlegg, Advokatforeningen og Universitetet i Oslo. Målet er å skreddersy meklingskompetanse for bruk i næringen.

Et hovedpoeng med meklingssenteret er at det skal bistå med rask håndtering og sakkyndig kompetanse.

– Mekling kan spare mye tid i forhold til rettslig behandling. Med meklingssenteret skal det også være mulig å spare mye av den interne tiden partene bruker på å forberede rettssaker, sier Tveten.

Senteret er et samarbeid mellom entreprenør- og byggherresiden. I første omgang med EBA og Nelfo. Nå i høst har også MEF blitt med på entreprenørsiden. På byggherresiden er Nye Veier AS, Statsbygg og Bane Nor representert. Standard Norge er også med.

Statens vegvesen er ikke med

Statens vegvesen er ønsket som deltaker i senteret, men er foreløpig ikke med. Etaten har ikke svart på våre spørsmål om dette.

– Det er en pågående prosess med sikte på at også andre skal delta. Deriblant Statens vegvesen, sier Tveten.

Meklingssenteret skal være et uavhengig bindeledd mellom partene, og skaffe oppmenn og sakkyndige der det trengs.

Tveten antyder tre «nivåer» dette senteret kan bistå på.

  1. Den enkleste og raskeste løsningen, med en fagkyndig teknisk eller juridisk uttalelse.
  2. Konfliktsløsning gjennom mekling. Enten ved enkelt mekler, eller i større saker med bistand av både juridisk og teknisk kompetanse. Til mer kompliserte spørsmål.
  3. Prosjektorientert mekling – PRIME. Fast gruppe med personer som løser ting underveis i prosjekt.

– Hvilken forpliktelse har partene til å akseptere løsningen fra meklingssenteret?

– Vi søker en sånn aksept. Men det er basert på frivillighet fra partene. Dyktige meklere får resultater i mange tilfeller. Men mekling innebærer ikke at man fraskriver seg retten til å ta saken til domstolene, sier Tveten.

– Dette meklingssenteret er viktig. Konfliktnivået er for høyt i dag. Vi trenger denne enheten som kan legge til rette for å løse opp i uenigheter løpende og raskt. Før de utvikler seg til konflikter og tvister.

Viktig oppmann

Det sier advokat Tone C. Gulliksen i MEF. Hun peker spesielt på oppmannsordningen som et godt verktøy til å løse uenigheter om tekniske forhold i kontrakter. Dette bør være kontraktsfestet.

– Svært mange tvister har sitt opphav i en uenighet om noe er med i kontrakten eller ikke. Altså et spørsmål om tekniske forhold og tolkning av den tekniske beskrivelsen, sier Gulliksen.

Det kan ofte være et spørsmål om noe er et tillegg eller endring til opprinnelig kontrakt. Og ikke minst i så fall: Hva skal det koste? Da kan det være lurt å få inn en nøytral oppmann eller ekspert med høy faglig kompetanse tidlig og raskt.

–Avklar det der og da. Ikke vent til sluttoppgjøret. Da vil man unngå mye av konfliktene vi ser i dag, sier Gulliksen.

Nå råder hun og MEF medlemmene til å bruke det nye meklingssenteret.

– Mekling er et verktøy som blir mye brukt i andre land. Det er snakk om å bygge tillit. Det vil alltid være ting man er uenige om i en kontrakt. Mekling er en mekanisme til raskere løsning av uenigheter, sier Morten Tveten.