Nytt fagskole-studium i spillvann og overvann

Et nytt fagskoletilbud innen håndtering av spillvann og overvann er på gang. Fagskolen Vea håper å være i gang til høsten. MEF er med som samarbeidspartner.

Bildet av gjengen litt lenger ned i denne artikkelen er fra et møte tidlig i januar. Der møttes Nordisk Håndverksforum, fagskolen Vea, Maskinentreprenørenes Forbund, Rørentreprenørene Norge og anleggsgartnerorganisasjonen NAML i Oslo.

Temaet for møtet var utviklingen av et nytt fagskoletilbud innen håndtering av spillvann og overvann.

Annonse

Tverrfaglig tilbud

– Målsetningen vår er å utvikle et nytt tverrfaglig studietilbud som behandler vann som en ressurs. Dette synes vi er både spennende og fremtidsrettet, sier prosjektleder Tor Jørgen Askim i NAML.

Han var vert for møtet. NAML er sammen med MEF delaktig i utviklingen av fagskoletilbudet, som skal fokusere særskilt på spillvann og overvann. Her handler det om å bli kvitt spill- og overvann uten skader, men også å bruke det til noe på veien.

SAMMEN: F.v. Tor Jørgen Askim i Naml, Harry Bjerkeng i Nordisk Håndverksforum, Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge (tidligere NRL), Frode Andersen i MEF, Anne Hagen Bakken i Vea og Finn N. Bangsund i MEF. (Foto: NAML)

– Vann brukes i dag til mange ulike formål. Uavhengig av formålet er det som oftest drikkevann som er vannkilden. Vi mener at vi må bli flinkere til å bruke vann av ulike kvaliteter til ulike formål. Dette er det spennende utgangspunktet vårt for en mer bærekraftig bruk av vann, sier Askim.

Europeisk prosjekt

Initiativet til det nye studiet ved Vea kommer fra Hanse-Parlament i Hamburg. Organisasjonen leder det europeiske prosjektet Management and Technologies of Water, Waste Water, Waste and Circular Economy. Logisk forkortet til WWW&CE.

Hanse-Parlamentet består av 50 håndverksorganisasjoner i elleve land rundt Østersjøen. Norsk partner er Nordisk Håndverksforum. Dette er en nordisk nettverksorganisasjon som ble startet på 90-tallet av dyktige håndverkere som så verdien av et nordisk samarbeid innenfor håndverk, og deres største innsatser har vært innenfor de mindre håndverksfagene.

Vann skader

– Vann og overvann på avveie fører til skader. Derfor medvirker vi til dette pionertiltaket, sier styreleder Harry Bjerkeng i Nordisk Håndverksforum i en pressemelding fra NAML.

Hanse-Parlamentet har gjennom de siste 20 årene drevet fram et stort antall kompetanserettede prosjekter innen håndverk. De har en god «track record», med mange vellykkede prosjekt med god spredning.

– Vi er glad for at de ville ha Norge med på dette prosjektet. Vi er også glad for at vi nå har funnet gode norske samarbeidspartnere i Norges grønne fagskole – Vea, Maskinentreprenørenes Forbund, Rørentreprenørene Norge og Naml, sier Harry Bjerkeng.

Før oppstarten ved Vea blir studiet testet ut i Østerrike og kvalitetssikret av finske kolleger.

Håper på oppstart høsten 2020

Fagskolen Vea – som kaller seg Norges grønne fagskole – er eier av studiet. Leder Anne Hagen Bakken håper å kunne starte opp allerede til høsten.

– Vea er i utgangspunktet akkreditert for selv å kunne godkjenne nye undervisningstilbud. Men siden dette studiet omfatter målgrupper vi ikke har i akkrediteringen vår må det godkjennes av NOKUT. Søknadsfristen deres er 1. mars, og håpet vårt er at vi har et positivt svar innen utgangen av juni. I så fall starter vi opp i uke 38, sier Bakken.

Målgruppene er anleggsgartnere, rørleggere og maskinentreprenører.

– Det er spennende med et tverrfaglig studie for disse tre fagene. De griper direkte inn i hverandre på anleggsplassene når det gjelder håndtering av spillvann og overflatevann, sier hun.

30 studiepoeng på ett år

Studiet vil gi 30 studiepoeng. Det vil gå over ett år, med samlinger på Vea i tillegg til nettbasert undervisning.

– Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk. Dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag. Det vil sannsynlig vil bli etterspurt i økende grad av miljøbevisste forbrukere fremover, sier Anne Hagen Bakken.

Det nye studietilbudet ved Vea er et europeisk prosjekt der Norge samarbeider med seks andre land om kvalitetsmål. Prosjektet mottar EU-støtte gjennom Erasmus Pluss-ordningen.

– Vi har allerede møtt dyktige kollegaer fra Østerrike, Ungarn, Tysland, Litauen og Polen. Vi har fått inspirasjon fra land som har problemer med vannhåndtering. Vi har tatt viktige steg i retning av et forslag til studieplan for et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud som tar sikte på oppstart fra høsten 2020, sier Tor Jørgen Askim i Naml.

Klimaendringer

– Klimaendringene er betydelige og til dels alvorlige. Skadeomfanget er stort og voksende. Vi tror at bedrifter og håndverkere med kunnskaper om tiltak på eksisterende bygninger og uteområder vil bli etterspurte. Framtidige bygg- og landskapsløsninger vil møte krav om bedre planlegging og økt kunnskap om teknologi for å redusere andelen av spillvann og øke andelen gjenvinning og ombruk av vann. Også inne i bygninger. Vellykkede resultater finnes og vil inngå i opplæringen, sier han.

Det skal være mulig å søke studieplass fra 1. februar. Søkning foregår gjennom samordnet opptak.

Den grønne fagskolen Vea har også fra før et studietilbud relatert til overvann. Det er i gang på skolen, og startet første gang høsten 2018. Blant annet omtalt her.

– Hva er forskjellen på det, og dette nye?

Kun overvann

– Det er fagskolestudium som kun går på lokal overvannshåndtering, for anleggsgartnere med fagbrev. Det vi jobber sammen om nå omhandler håndtering av både overvann og spillvann fra husholdningene. Det skal ivareta både rørleggeren, anleggsgartneren og anleggsarbeideren, understreker fagskoleleder Anne Lene Bakken overfor Anleggsmaskinen.

Det er i større grad formidling av en tverrfaglig kompetanse med mål om bedre forståelse og bestillerkompetanse innen de tre yrkesfeltene som lager studieplanen.

Det eksisterende tilbudet innen LOD (lokal overvannsdisponering) vurderes nedlagt dersom man får til et velfungerende nytt studium. Denne studieplanen bygger på kun anleggsgartnerkompetanse. Det omhandler disponering av store vannmengder i perioder, men lite om eksempelvis gjenbruk av vann fra for eksempel husholdningene.