Statens vegvesen kan få samme tidlig-involvering som Nye Veier

Nye Veier AS kan «regne ned» veiprosjekter ved å involvere entreprenører helt fra starten. Statens vegvesen har måttet vente til Stortinget har vedtatt prosjektet. Nå er det slutt. Samferdselsminister Jon Georg Dale har bedt SVV foreslå prosjekter for testing av tidlig involvering av entreprenører.

– Regjeringen jobber for å få mer vei for pengane. En av suksessene har vært forretningsmodellen til selskapet Nye Veier. Nå ønsker vi å gi Statens vegvesen den same muligheten til å involvere entreprenører tidleg i prosessen. Statens vegvesen får i oppdrag å foreslå prosjekt som kan være aktuelle for tidliginvolvering.

Det sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding fra Samferdelsdepartementet .

Annonse

Regulering – Stortinget – entreprenør

Veiprosjekter skal gjennom en lang prosess før maskinene ruller inn. Men mye skal skje også før planleggere og konsulenter fyrer i gang sine datamaskiner. I dag kan ikke Statens vegvesen kan involvere en entreprenør i et vegprosjekt før prosjektet er godkjent av Stortinget.

Stortingets behandling skjer dessuten først etter at reguleringsplanleggingen er ferdig og siste eksterne kvalitetssikring (KS2) er gjennomført. Dagens modell gir dermed ikke Statens vegvesen åpning for å involvere entreprenører på et tidlig tidspunkt i planleggingen, slik Nye Veier kan gjøre.

– Vi foreslår nå to modeller for tidlig involvering av entreprenører som Statens vegvesen kan teste ut. Målet er å finne mest mulig effektive løsninger for gjennomføring av veiprosjekt som kan bidra til lavere utbyggingskostnader, økt nytte og kortere byggetid. Vi skal ikke sløse bort pengene. Derfor er det viktig at vi ser på flere modeller, sier samferdselsministeren.

To modeller

Modell I innebærer at Stortinget gir klarsignal til prosjektet – med nødvendige forbehold om endringer i prosjektet – før det det er vedtatt reguleringsplan i prosjektet. Deretter kan Statens vegvesen involvere entreprenører i en tidlig fase i reguleringsplanarbeidet for å være med å utvikle prosjektet i samarbeid med Statens vegvesen.

Dette vil skje etter at den eksterne kvalitetssikringa (KS2) er gjennomført, men KS2 vil da være basert på mer avklart plangrunnlag enn i dag.

Dersom prosjektering og prosjektutvikling skjer innanfor rammene fra KS2 skal prosjektet gjennomføres i tråd med Stortinget sitt vedtak. Dersom det ikke er innanfor rammene, skal prosjektet tilbake til Stortinget. Kontraktene vil inneholde mekanismer for å avslutte kontrakten om vegvesenet og entreprenøren ikke blir enige om kontraktsummen.

Model II er basert på at kontraktsstrategien blir kvalitetssikret tidlig i forprosjektfasen, separat fra andre tema i den eksterne kvalitetssikringa (KS2). Kvalitetssikringen skal da først og fremst se på om det er grunnlag for om entreprenører bør involveres i en tidlig fase.

Dersom det blir inngått kontrakt om tidlig involvering skal denne ta forbehold om at Stortinget senere skal ta stilling til prosjektet. Når planleggingen er ferdig skal hele prosjektet gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2) som vanlig.

– Vi har bedt Statens vegvesen om å finne aktuelle prosjekt der vi kan teste desse modellene. Det vil være viktig å dokumentere hvilke innsparingar vi oppnår ved de ulike modellane. På den måten kan vi høste erfaringar og velge den beste løsningen for framtiden, seier Dale.