Forebygger skader med nytt infoverktøy – inspirert av Netflix og TV-serier

Vassbakk & Stol AS tar straks i bruk et nytt app-system som skal forebygge muskel- og skjelettplager. Gir medarbeidere informasjon om trening gjennom «sesonger» og «episoder», inspirert av strømming og TV-serier.

Tekst: Brage T. Søderholm

Medarbeidere i bransjene bygg og anlegg er mer utsatt enn andre for muskel- og skjelettplager. Trening kan motvirke det, men ikke alle har like godt utgangspunkt for å få til det.

Annonse

Nå tar Vassbakk & Stol AS i bruk et nytt verktøy som skal gjøre informasjon om forebyggende trening lettere tilgjengelig for ansatte.

Lanserte Ergoappen.no

Appen Ergo og nettsiden Ergoappen.no skal sørge for det. Bak nyheten ligger en grundig helseundersøkelse, mange timer kartlegging og et års utviklingsarbeid. Nyheten ble lansert på HMS-konferansen på Lillestrøm i midten av november.

FOLKA: F.v. ergoterapeut Bjørn Einar Eileraas i AktiMed AS, HMS-leder Aslaug Jakobsen i Vassbakk & Stol AS, app-kreatør Eivind Jul Fiksdal i Appex og fysioterapeut Thomas Haga i AktiMed AS.

I 2016 gjennomførte Vassbakk & Stol en helseundersøkelse som satte i gang en diskusjon for hvordan de skulle redusere sykefravær og frafall som følge av muskel- og skjelettplager.

Helseselskapet AktiMed AS leverer bedriftshelsetjenesten til Vassbakk & Stol, og har stått for mye av kartleggingen.

– Sykefraværet i anleggsbransjen er høyt. Opptil 40-45 prosent av totalen kommer som følge av muskel- og skjelettplager. Det har vært et krevende arbeid å kartlegge risikoen i omfanget til Vassbakk og Stol, sier fysioterapeut Thomas Haga i AktiMed AS.

Fysisk krevende arbeid

Mange medarbeidere er sterke etter år med fysisk krevende arbeid. Men man er ikke fritatt fra helseplager av den grunn.

– Det det er ikke nok i seg selv å løfte murstein hele dagen. Vi ser mange sterke folk som gjør fysisk krevende arbeid. Men det er ikke god trening hvis det ødelegger ryggen. Vi ønsker å belyse viktigheten av å trene selv om en har en fysisk krevende jobb, sier HMS-/KS-leder Aslaug Jakobsen i Vassbakk & Stol AS.

Appen og nettsiden Ergo er utviklet på bakgrunn av kartleggingen, og i et samarbeid mellom entreprenørselskapet Vassbakk & Stol AS, AktiMed AS og teknologiselskapet Appex AS.

Avslått første gang

Allerede for to år siden leverte de inn en søknad til fondet for regionale verneombud (RVO) for å få bevilget penger til å utvikle løsningen. De fikk da avslag da den nye løsningen ikke skulle konkurrere direkte med den allerede eksisterende Ergonomiportalen.

Etter flere møter med justeringer i budsjett og endringer i prosjektbeskrivelse fikk de i fjor innvilget søknaden og prosjektet kunne igangsettes. Arbeidet med kartleggingen kunne starte, etterfulgt av konvertering av funnene til brukervennlig innhold.

Skanska – som eier Vassbakk & Stol AS – har også bidratt i finansieringen.

– Vi har investert mange timer i kartleggingsprosessen. Det har vært viktig for oss å komme ut og snakke med gjengen vår, for å få spisset innholdet mest mulig. Derfor har vi måttet være ute i felten og finne ut hva som er tyngst i løpet av en dag, hva de løfter mest og hvor de har mest vondt, sier Jakobsen.

Et hovedmål er å få folk til å trene tidlig, og å jobbe forebyggende i stedet for etter at skaden har skjedd.

– Vi ser at ansatte starter unge uten å ta godt nok vare på kroppen. Hvis man som 35-åring er utslitt i kroppen er det for sent å gjøre noe med. Ofte ser vi at de som har stått mest på og jobbet hardest blir så slitne at de på et tidspunkt er tvunget til å bli formann. Eller i verste fall slutte, sier hun.

Betongarbeidere spesielt utsatt

Enkelte stillingskategorier er tydelig mer utsatt for plager enn andre. Spesielt blant betongarbeidere.

UTSATT: Betongarbeidere er spesielt utsatt, viser kartleggingen samarbeidspartnerne har gjort. (Bildet er fra et prosjekt med en annen entreprenør.)

– Den fysiske belastningen de utsettes for i arbeidet bidrar til frafall. Vi ser ikke like mange eldre ansatte i de yrkene, sier fysioterapeut Haga.

Ergo blir tilgjengelig for medarbeiderne i Vassbakk & Stol AS fra årsskiftet, og skal da implementeres i hele selskapet.

– Alle skal gjennomføre. For å kunne se at det brukes vil det registreres hos den enkelte under bruk. I tillegg vil det følge med opplæringsmateriell som for eksempel prosjektledere kan bruke i samtale med arbeidsgruppene, sier Jakobsen.

Teknologi- og kommunikasjonsselskapet Appex AS har stått for utformingen og tilpasning av brukeropplevelsen til de ansatte i Vassbakk & Stol. Det er et system som skal være relevant for de med beina på bakken eller i en gravemaskin, ikke bare sjefen på kontoret. Den er i hovedsak tilpasset mobil, men fungerer også på PC.

Utforming som strømmetjenester

Ergo-appen er inspirert av trenden med strømming av TV-serier.

Utformingen minner om kjente strømmetjenester, hvor man kan gå inn på en skreddersydd «sesong» for sin stillingskategori og velge ut «episoder» derfra.

Det vil også medfølge kontrollspørsmål underveis, for å hindre at man går videre uten å ha fått med seg innholdet.

– Vi sorterer ut relevant informasjon. Du ikke sitter igjen med info om felling av trær hvis du jobber på borerigg. Det skal brukes til å ta vare på helsen, og at det skal være en digital kompis med glimt i øyet. Du får en uformell muntlig språkdrakt, med riktig visdom men uten tunge kjedelige formuleringer. Det viktigste for oss er å få opplevelsen til å bli litt gøy og gi appen glimt i øyet. Det skal være lystbetont. Ikke føles som en kjedelig nedtur, sier digital kreatør Eivind Jul Fiksdal i Appex.