Stadig bra maskinsalg

Videre salgsøkning for anleggsmaskiner og kompressorer i tredje kvartal, viser tall fra Maskingrossisternes Forening (MGF). Størst vekst for gravemaskiner og hjullastere.

MGFs medlemmer fortsetter å øke salgstallene i tredje kvartal. For gruppen anleggsmaskiner totalt er det nå en akkumulert vekst på 5,7 prosent fra 2018, som er en ytterligere forbedring fra andre kvartal, hvor veksten akkumulert var på 4,8 prosent. Det skriver MGF i en pressemelding.

Totalt er det så langt i 2019 solgt 3.849 anleggsmaskiner blant MGFs medlemmer. Det er helt klart gravemaskiner og hjullastere som øker mest, mens minidumpere, rammestyrte dumpere og asfaltmaskiner har en tilbakegang.

Annonse

Jevn vekst – men ikke for de minste

Innenfor gravemaskiner på belter, som er det største segmentet, er det en svak tilbakegang på de minste maskinene, mens det er en jevn vekst i alle kategoriene over 14,1 tonn. Den største økningen var i kategorien 8,1-11 tonn, hvor det akkumulert per tredje kvartal var en økning på 47,2 prosent.

Det er stort sett vekst i alle fylker, med sterkest vekst i Akershus, mens det er noe tilbakegang i maskiner registrert solgt til Østfold, Aust-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane og Nordland.

Kompressorer

Totalt er det solgt 1.515 kompressorer mot 1.385 i samme periode i fjor. Økningen er på 9,4 prosent, som er tilsvarende som for andre kvartal. Den største økningen er for oljesmurte luftkompressor, hvor veksten er på hele 14 prosent. Alle kategorier øker, med unntak av 11-20kw, hvor det er en tilbakegang.