If advarer mot ny tyveritrend fra anleggsområder

Det er ikke bare GPS-er kjeltringene går etter. Tyveri av verktøy og utstyr har økt kraftig de siste par årene. If advarer mot ny tyveritrend.

De siste 2-3 årene har tyverier av utstyr og verktøy fra anleggsområder økt betydelig. Det er det mange entreprenørbedrifter som har fått merke. Det vises også i statistikkene hos forsikringsselskapene.

– Bare i år har vi registrert bortimot 30 tyverier med tap av verdier for mange millioner kroner, sier Ulf Michaelsen. Han er avtaleansvarlig for samarbeidet med MEF i If.

Annonse

Koster tid og penger

Et annet forsikringsselskap har i det siste registrert mange tyverier av utstyr i Østfold/Follo-området. Mye av dette kan erstattes raskt, men det kan ta tid å få tak i nytt utstyr og dette kan medføre utsettelse av prosjekter.

Tidligere år gikk If ut med en anbefaling om å ta av GPS-utstyr ved arbeidstidens slutt, og låse dette inn i arbeidsbil eller bygning. Dette er det nå mange som gjør, men fortsatt er det for mye tyverier av utstyr. Spesielt i helgene når anleggsområdet er ubevoktet.

– Nå ser vi en trend mot at tyveriene dreies over mot annet type utstyr. Deriblant antenner og verktøy, sier Michaelsen.

Han og If er glade for at politiet nå varsler økt innsats mot dette. Det er en utbredt antagelse at tyveriene i stor grad utføres av organiserte utenlandske bander.

– Mange av de er konsentrert om grensenære områder. Da er det nok stor grunn til å tro at dette er korrekt, sier han.

Forebygging av tyveri

Dette er de viktigste tiltakene If foreslår for å redusere risikoen for tyveri:

– Vær oppmerksom på ukjent, uautorisert trafikk i og rundt anleggsområdet

– Sikre anleggsområdet på best mulig måte, avsperring, låsing, områdesikring

– Ta av verdifullt utstyr, som for eksempel GPS, ved arbeidstidens slutt og minimum før helger og ferier. Oppbevar dette innelåst.