If anbefaler demontering av maskinstyring etter arbeidstid

Forsikringsselskapet If anbefaler nå entreprenører å demontere maskinstyring etter arbeidstid. Gir full dekning også når utstyret er lagret innelåst i bil. Sånn har det faktisk vært i et par år. If har bare ikke informert om det.

Uønsket syn: Skjermen til maskinstyringen er stjålet.

Uønsket syn: Skjermen til maskinstyringen er stjålet. (Foto: Jørn Søderholm)

Dette (bildet over) er det siste synet maskinfører og eier ønsker å oppleve når man stiller på jobb mandag morgen: Maskinstyringen er vekk. Stjålet. Antakelig i løpet av noen få minutter i løpet av sist natt eller helg.

En bølge av slike tyverier ruller over landet. Gjerdalen Entreprenør mistet fem anlegg på én gang, helgen etter 17. mai.

Annonse

Bølgen får god hjelp av at det hersker en utbredt oppfatning blant maskinentreprenører om forsikring på maskinstyring:

Så lenge utstyret er montert på maskinen får man full dekning ved tyveri. Tyveri kan forebygges ved at utstyret demonteres etter arbeidstid og lagres innelåst i eksempelvis maskinførerens bil.

Redusert dekning

Dette forebygger tyveri, men gir redusert eller ingen dekning dersom noen bryter seg inn i bilen og stjeler utstyret derfra.

Derfor har mange entreprenører valgt å la utstyret forbli montert på maskin, også utenom arbeidstid. Utstyr for millioner av kroner har blitt stjålet i bølger av tyveriraid landet rundt. Utstyret dekkes over forsikring, men entprenører har måttet tåle store ekstraregninger som følge av stopp i produksjon og diverse kostnader som ikke dekkes over forsikring.

Mange entreprenører har i varierende grad av frustrasjon påpekt galskapen i at utstyret er dekket når det står lett tilgjengelig for tyveri, men ikke hvis man gjør egne tiltak for å forebygge tyveriene.

Nå går forsikringsselskapet If ut med en viktig klargjøring:

Hvis det er installert GPS i maskinen, skal dette meldes inn til forsikringsselskapet. Hvis dette er meldt og registrert, er dette dekket uansett om det er montert i maskinen eller avmontert.

Blir det stjålet fra låst bil eller bygning, så dekkes tapet av maskinforsikringen. Det samme gjelder ved brann eller andre skader. 

Oppsiktsvekkende

Klargjøringen er ikke bare etterlengtet. Bakgrunnen for den er også en smule oppsiktsvekkende. Det har nemlig vært sånn lenge, selskapet har bare ikke informert om det.

– Tyverier av GPS er et «forholdsvis» nytt fenomen, som har tatt av de senere årene. Når det ble fokus på dette, gikk vi gjennom våre vilkår og gjorde et prinsipielt vedtak om at GPS er forsikret mot tyveri, uansett om det sitter på maskinen eller ikke, sier Ulf Michaelsen i If.

Ulf Michaelsen, If. (Foto: MEF region øst)

Dette prinsippvedtaket ble gjort for «et par år siden». Siden da har dekningen altså vært slik, men uten at det har blitt informert særlig godt om det. Verken internt eller til kunder.

– Det har vært litt usikkerhet rundt dette hos noen av våre selgere. Særlig de som har vært med lenge. Men nå er det sendt ut melding til alle om hvordan reglene rundt dette er. Det skal selvfølgelig ikke få noen negativ konsekvens for kunden erstatningsmessig hvis han velger å avmontere dette for å få større trygghet mot tyverier, sier Michaelsen.

Maskinstyringssystem er altså forsikringsmessig dekket ved tyveri, uansett om det står på maskinen eller lagres innelåst etter arbeidstid.

Følgekostnader etter et tyveri knyttet til ståtid, venting på deler og forsinkelser i produksjonen er ikke dekket.

Anbefaling

If går nå ut med en klar anbefaling til alle eiere av anleggsmaskiner med maskinstyring:

  • Sørg for at forsikringsselskapet vet om maskinstyringen
  • Ta av utstyret etter arbeidstid
  • Demontert utstyr lagres innelåst i bygning eller bil uten innsyn.

– Dette medfører noe merarbeid, men er en god sikring for å unngå tyveri og unødvendige kostnader. Det er også en god forsikring for å unngå ventetid og ståtid på maskinen i påvente av nytt utstyr, sier Ulf Michaelsen.

Forsikringsselskapet Gjensidige har tilsvarende dekning.