Mistet fem GPS-anlegg på én gang

Gjerdalen Entreprenør AS mistet fem maskinstyringsanlegg på én gang sist helg. Det kommer i tillegg til 14 tilsvarende tyverier i samme område, og bare en måned etter forrige tyveri i hans egen bedrift. Daglig leder Kjell Iver Gjerdalen har lenge ønsket å demontere utstyret etter arbeidstid, men blitt frarådet det av forsikringsselskapet.

LILLEHAMMER / MOELV: – Jeg fikk telefonen klokka halv åtte på søndagsmorran. Alle dører på maskinene var brutt opp. Fire graveanlegg og ett valsanlegg var stjålet. Denne gangen tok de «bare» skjerm og antenner, ikke roveren. Forrige gang tok de alt, sier Kjell Iver Gjerdalen.

Han er eier og daglig leder i Gjerdalen Entreprenør AS, en entreprenørbedrift med 40 årsverk. Kontoret er like ved Lillehammer.

Annonse
Kjell Iver Gjerdalen

Kjell Iver Gjerdalen. (Foto. Jørn Søderholm)

Tyveriet skjedde på en jobb bedriften har i Moelv, noen mil lenger sør. Sist helg brøt tjuver seg inn i fem maskiner og stakk av med skjermer og GPS-antenner til maskinstyringen på disse.

Én måned

Det forrige tyveriet skjedde på samme sted bare en drøy måned tidligere. Da var det et graveanlegg som forsvant, til betydelige kostnader.

Uønsket syn: Skjermen til maskinstyringen er stjålet.

Uønsket syn: Skjermen til maskinstyringen er stjålet. (Foto: Jørn Søderholm)

Én ting er de direkte kostnadene på 300-350 000 til maskinstyringsutstyret. Det dekkes over forsikringen. Et sånt tyveri fører med seg en del ekstra kostnader som blir direkte tap for bedriften.

– Utstyret får vi tilbake. Men vi får ikke dekket ståtiden. Fem maskiner som står i et par dager, det er en stor kostnad. Vi kjører toveis kommunikasjon og har heldigvis backup av data fra GPS-en. Men det ligger en kostnad i å få nødvendige data og informasjon på prosjektet inn igjen. Så har vi all den administrasjonsmessige tiden som går med på håndteringen av dette. Det har vi ingen dekning for, sier Gjerdalen.

I forbindelse med en gjennomgang av forsikringene i august fikk han opplyst fra sin kundekontakt i If at maskinstyring lagret i bil måtte gå inn under servicebilens dekning av verktøy og annet løsøre. Her var dekningen inntil 90 000 ved lagring innelåst i bil etter arbeidstid. Oppbevaring i maskinførers private arbeidsbil var det ingen dekning for.

Redusert dekning

Full dekning så lenge montert på maskin, men altså redusert eller ingen dekning ved lagring i bil. Allerede da stilte han spørsmålstegn ved dette.

Anleggsleder Trond Are Nilsbakken venter på at installatør Inge Morten Gustavsholm skal få den nye skjermen på plass.

Anleggsleder Trond Are Nilsbakken venter på at installatør Inge Morten Gustavsholm skal få den nye skjermen på plass. (Foto: Jørn Søderholm)

– Skal vi ta av utstyret for å forebygge tyveri, men risikere å ikke få dekning ved innbrudd i bil? Eller skal vi la det stå på maskinen og risikere tyveri? Med det spriket var det et enkelt valg, sier Gjerdalen.

Nå viser det seg at han fikk feil informasjon om dette vilkåret i fjor høst. If presiserer nå sine egne vilkår, og går ut med en klar anbefaling om å demontere alt maskinstyringsutstyr etter arbeidstid.

Les mer om denne saken i en reportasje i neste utgave av Anleggsmaskinen. Kommer til abonnenter i midten av juni. Bestill abonnement nå, så får du også denne utgaven.