God stemning og nettverksbygging hos Pon Equipment

Pon Equipment inviterte til åpen dag og hjullasterdemo på Østlandet. God stemning, mye folk og tilløp til kødannelser.

Tekst: Jørn Wad – kontakt redaksjonen

– Ja, det var ganske mange som ville se nærmere på el-graveren. Ikke at vi hadde ventet å selge så mange av den akkurat, men det skulle vise seg at interessen var høy og nysgjerrigheten stor. Mye folk og god stemning. Tendenser til kødannelse også. Vi er veldig godt fornøyd.

Annonse

Salgssjef Rune Vestengen hos PON oppsummerer de to åpne dagene på hovedkontoret på Berger/Skedsmokorset og et eget arrangement for hjullastere i samarbeide med Øynebråten Transport ved Jessheim.

FORSKJELL: Det er ikke størrelsen det kommer an på. Eller? Stort og smått i skjønn forening under Pon Equipments åpne dager.

Her ble det anledning til å prøvekjøre fem forskjellige hjullastere, under kyndig veiledning av blant andre Arve Opperud. Han benyttet anledningen til å bli pensjonist.

Viktig å besøke

– Det er viktig for oss å være til stede på dager som dette. Det skaper relasjoner, og samtidig får alle karene tatt nyhetene nærmere i øyesyn, forteller Stian Dokken.


DOKKEN: – Viktig med slike åpne dager. Både for oss små og de større, sier Stian Dokken. Her ved en maskin som skal til fetterens firma.

Han er eier og daglig leder i Dokken Bygg & Anlegg AS, en bedrift med vel ti ansatte på Reinli i Oppland. Han er også fetter av Jan Dokken, som driver Brødrene Dokken AS.

– Hva får dere ut av en sånn tur?

– Vi har flere typer maskiner per i dag, og har vurdert å bytte ut om ikke så lenge. Vi har vært her blant annet for å skaffe oss bakgrunn for å kunne gjøre gode valg.

– Kommer dere til å kjøpe Cat?

– He he, det får være et spørsmål mellom oss og selgerne.

Dokken smiler lurt, men påpeker samtidig at nettopp dialogen med selgerne er en viktig bestanddel i beslutningsgrunnlaget.

Menneskene viktigere enn maskinene

– Det handler så klart om utstyr. Samtidig er det mye utstyr som er bra i dag. Dermed kommer man over på menneskene som jobber her, og serviceapparatet som følger med investeringen. Det betyr ganske mye mer enn selve maskinen, sier Dokken.

– Mer og mer av kjøreøkonomien kommer an på maskinførerne selv. Hos oss går det litt sport i hvem som greier å ha minst tomgangskjøring. Det er klart at tomgangskjøring er det minst produktive vi har. Derfor er det avgjort et poeng å få den ned. Når vi har kommet så langt at karene faktisk har begynt å kappes om minst mulig tomtangskjøring, er vi godt i gang, slår Dokken fast.

Kårer tomgangsmester

Han liker at det er så enkelt å følge opp dette med dagens teknologi. Da kan man ganske enkelt avgjøre «ukas tomgangsmester».

– Da blir det premieutdeling og band som spiller opp ved ukeslutt…?

– He he, nei ikke noe sånt. Men jeg opplever at karene synes det er moro. Det er god økonomi for firmaet også, så jeg er veldig glad for at vi har utviklet en slik kultur, sier Dokken.

Førerne viktigst

– Det er ingen tvil om at maskinførerne er viktigere enn noen gang, kommenterer hjullasterspesialist Arve Opperud.

SPAREMASKIN: Den koster mer. Men nye 972 M XE sparer diesel og har mye spennende ny teknologi, sier Arve Opperud (i maskinen) og produktsjef hjullaster Jonas Angermo.

Han var travelt opptatt med å veilede spente kunder under hjullaster-aktivitetene ved Jessheim, sammen med produktsjef hjullaster Jonas Angermo.

Blant de fem hjullasterne som ble vist, var det spesielt nykomlingen 972 M XE karene ville snakke om. Dels fordi den er ny, men mest fordi den er så god til å få ned driftskostnadene.

– Opptil fem liter mindre diesel i timen. Vi regner med at det – og teknisk utstyr som bringer oss inn i steg 5 – vil bety mye for de fremtidige eierne, sier Angermo.

Koster 200 000 mer

– Det er en del dyrere?

– Ja. Det er beregnet en initiell ekstra kostnad på rundt 200 000 kroner vil være tjent inn igjen på rundt 1,8 år. Med «eco-kurs» der førerne lærer mye om hvordan de kan redusere tomgangskjøring og får mer ut av utstyret sitt, så vil innsparingen kunne gå enda raskere.

– Ja, det er mye å hente på førerne. Med gjennomsnittlig rundt 50 prosent tomgangstid er det viktig at vi fortsetter med kursing og dyktiggjøring av førerne. Og samtidig har et våkent øye med forbedring av utstyret, sier nå pensjonerte Arve Opperud.